Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Thị Trấn Nhà Bè,Huyện Nhà Bè

Tổng số 1 - 53 trang của 1,068 kết quả
Danh sáchHình ảnh
Xắp xếp theo:

Nhà đất mới nhất tại Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

1,15 Tỷ
KT: 3,2 x 7,5 m
1,15 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
4,5 Tỷ
KT: 4 x 13 m
4,5 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
3,65 Tỷ
KT: 4 x 15 m
3,65 Tỷ
Đào Tông Nguyên, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,35 Tỷ
KT: 3,5 x 9 m
1,35 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
4,05 Tỷ
KT: 4 x 14 m
4,05 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,49 Tỷ
KT: 3 x 6 m
1,49 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
2,65 Tỷ/m2
KT: 4 x 12,5 m
2,65 Tỷ/m2
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,98 Tỷ
KT: 3,2 x 15 m
1,98 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
6,2 Tỷ
KT: 6 x 15 m
6,2 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,33 Tỷ
KT: 3,5 x 6,5 m
1,33 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
4,3 Tỷ
KT: 4 x 14 m
4,3 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,7 Tỷ
KT: 3 x 14 m
1,7 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,48 Tỷ
KT: 3,2 x 7,5 m
1,48 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
2,05 Tỷ
KT: 3,5 x 8 m
2,05 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,79 Tỷ
KT: 3 x 11 m
1,79 Tỷ
Đào Tông Nguyên, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
3,8 Tỷ
KT: 5,5 x 11 m
3,8 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,39 Tỷ
KT: 3 x 8 m
1,39 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,38 Tỷ
KT: 3,2 x 8 m
1,38 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
1,38 Tỷ
KT: 3,5 x 6 m
1,38 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
Khu dân cư tại Huyện Nhà Bè
Phường xã tại Huyện Nhà Bè
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè