Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Huyện Nhà Bè

Tổng số 1 - 48 trang của 963 kết quả
Danh sáchHình ảnh
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt tại Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

29,6 tr/m2
KT: 13 x 66 m
29,6 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021

Nhà đất mới nhất tại Huyện Nhà Bè

1,39 Tỷ
KT: 4 x 7.5 m
1,39 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, P. Phú XuânHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
2,65 Tỷ
KT: 4,4 x 8 m
2,65 Tỷ
Dương Cát Lợi, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
4,65 Tỷ/m2
KT: 3,8 x 25 m
4,65 Tỷ/m2
Nguyễn Bình, P. Nhơn ĐứcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
1,425 Tỷ
KT: 3 x 6 m
1,425 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
1,85 Tỷ
KT: 3,6 x 8 m
1,85 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
3,5 Tỷ
KT: 4 x 18 m
3,5 Tỷ
Đặng Nhữ Lâm, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
2,98 Tỷ
KT: 4 x 17,5 m
2,98 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
5,35 Tỷ
KT: 4 x 16 m
5,35 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
2,75 Tỷ
KT: 5 x 11 m
2,75 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
1,28 Tỷ
KT: 3,4 x 7,5 m
1,28 Tỷ
Đào Tông Nguyên, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
5,3 Tỷ
KT: 4 x 17 m
5,3 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
2,45 Tỷ
KT: 3 x 8 m
2,45 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
4,2 Tỷ
KT: 4 x 14 m
4,2 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
1,95 Tỷ
KT: 3,5 x 8 m
1,95 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
2,25 Tỷ
KT: 3,2 x 9,3 m
2,25 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
2,19 Tỷ
KT: 3,2 x 9 m
2,19 Tỷ
Dương Cát Lợi, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
1,73 Tỷ
KT: 3 x 7 m
1,73 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
1,43 Tỷ
KT: 3 x 6 m
1,43 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
1,32 Tỷ
KT: 3,6 x 8 m
1,32 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
2,9 Tỷ/m2
KT: 4,1 x 19 m
2,9 Tỷ/m2
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh24/06/2021
Khu dân cư tại Huyện Nhà Bè
Phường xã tại Huyện Nhà Bè
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè