Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Huyện Nhà Bè

Tổng số 1 - 54 trang của 1,088 kết quả
Danh sáchHình ảnh
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt tại Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

29,6 tr/m2
KT: 13 x 66 m
29,6 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021

Nhà đất mới nhất tại Huyện Nhà Bè

1,89 Tỷ
KT: 3 x 7 m
1,89 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
6,2 Tỷ
KT: 5 x 16 m
6,2 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, P. Phú XuânHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
1,85 Tỷ
KT: 3 x 9 m
1,85 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
4,3 Tỷ
KT: 4 x 14 m
4,3 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
3,5 Tỷ
KT: 5 x 13 m
3,5 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
2,7 Tỷ/m2
KT: 6 x 10 m
2,7 Tỷ/m2
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
3,6 Tỷ/m2
KT: 4,3 x 14 m
3,6 Tỷ/m2
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
3,65 Tỷ
KT: 4,3 x 14 m
3,65 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
4,3 Tỷ
KT: 4 x 12,5 m
4,3 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
7,65 Tỷ
KT: 5 x 19 m
7,65 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
2,25 Tỷ
KT: 4 x 15 m
2,25 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
5,35 Tỷ
KT: 5 x 17 m
5,35 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
1,35 Tỷ
KT: 3 x 9 m
1,35 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
4,25 Tỷ
KT: 4 x 14 m
4,25 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
2,98 Tỷ
KT: 4,1 x 21 m
2,98 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
3,35 Tỷ/m2
KT: 5 x 17 m
3,35 Tỷ/m2
Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà BèHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
4,5 Tỷ
KT: 4 x 13 m
4,5 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Long HậuHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
4,5 Tỷ
KT: 4 x 13 m
4,5 Tỷ
Huỳnh Tấn Phát, Long HậuHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh07/03/2021
Khu dân cư tại Huyện Nhà Bè
Phường xã tại Huyện Nhà Bè
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè