Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Phường Hiệp Phước,Huyện Nhà Bè

Tổng số 1 - 2 trang của 46 kết quả
Danh sáchHình ảnh
Xắp xếp theo:

Nhà đất nổi bật tại Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

29,6 tr/m2
KT: 13 x 66 m
29,6 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020

Nhà đất mới nhất tại Phường Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

70 tr/th
KT: 24 x 50 m
70 tr/th
Nguyễn Hữu Thọ, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/11/2020
4,8 tr/m2
KT: 15 x 60 m
4,8 tr/m2
Liên Ấp 3-4, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
560 ng/m2
KT: 20 x 70 m
560 ng/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
15 tr/m2
KT: 24 x 100 m
15 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
7 tr/m2
KT: 16 x 60 m
7 tr/m2
Liên Ấp 3-4, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
10 tr/m2
KT: 50 x 100 m
10 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
820 ng/m2
KT: 10 x 80 m
820 ng/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
12,5 tr/m2
KT: 19 x 66 m
12,5 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
5,56 tr/m2
KT: 12 x 50 m
5,56 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
1,52 tr/m2
KT: 20 x 65 m
1,52 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh25/11/2020
15,5 tr/m2
KT: 25 x 90 m
15,5 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh29/10/2020
6,67 tr/m2
KT: 19 x 16 m
6,67 tr/m2
Rạch Già, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh29/10/2020
1,8 tr/m2
KT: 9 x 52 m
1,8 tr/m2
Liên Ấp 3-4, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/10/2020
2,58 tr/m2
KT: 10 x 33 m
2,58 tr/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/10/2020
560 ng/m2
KT: 20 x 70 m
560 ng/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/10/2020
7 tr/m2
KT: 50 x 62 m
7 tr/m2
Liên Ấp 3-4, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh28/10/2020
7,2 Tỷ
KT: 9.21 x 15.18 m
7,2 Tỷ
Phan Văn Bảy, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh19/09/2020
6 tr/m2
KT: 17 x 46 m
6 tr/m2
Liên Ấp 3-4, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh01/09/2020
7,4 tr/m2
KT: 10 x 50 m
7,4 tr/m2
Liên Ấp 3-4, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh01/09/2020
660 ng/m2
KT: 30 x 60 m
660 ng/m2
Nguyễn Văn Tạo, P. Hiệp PhướcHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh01/09/2020
Khu dân cư tại Huyện Nhà Bè
Phường xã tại Huyện Nhà Bè
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè

Phong thủy nhà đất Huyện Nhà Bè