Nhà Đất Mới Nhất Bắc Giang NHÀ BÁN, Mua Bán Nhà Đất, Thuê, Cho Thuê Nhà Đất, Chung cư, Căn Hộ, Nhà Xưởng https://www.nhaban.com Bán đất nền dự án khu đô thị Tira Việt Yên, Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/ban-dat-nen-du-an-khu-do-thi-tira-viet-yen-bac-giang/7100780_nid/ Đất Chia Lô, Dự án 2020-06-30 08:30:43 Bán đất nền trung tấm huyện Việt Yên, Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/ban-dat-nen-trung-tam-huyen-viet-yen-bac-giang/7100659_nid/ Đất Ở, Đất Thổ Cư 2020-07-03 09:24:07 Cho thuê nhà xưởng diện tích 8.000m2 Cụm Đại Lâm – Lạng Giang – Bắc Giang – Giá 40.000đ/m2 https://www.nhaban.com/chitiet/cho-thue-nha-xuong-dien-tich-8000m2-cum-dai-lam-E28093-lang-giang-E28093-bac-giang-E28093-gia-40000d-m2/7098017_nid/ Nhà Xưởng 2020-07-03 08:19:29 Bán nhà xưởng 2880m2 mới đẹp trong khu CN Vân Trung – Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/ban-nha-xuong-2880m2-moi-dep-trong-khu-cn-van-trung-E28093-bac-giang/7090751_nid/ Nhà Xưởng 2020-07-03 08:19:34 Khu đô thị TNR Stars Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/khu-do-thi-tnr-stars-bich-dong-viet-yen-bac-giang/7086186_nid/ Đất Chia Lô, Dự án 2020-07-03 09:24:09 ​Bán đất nền TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/E2808Bban-dat-nen-tt-bich-dong-viet-yen-bac-giang/7084917_nid/ Đất Chia Lô, Dự án 2020-07-03 09:24:11 Bán nhà xưởng 2500m2 có Văn phòng KCN Song Khê – Nội Hoàng https://www.nhaban.com/chitiet/ban-nha-xuong-2500m2-co-van-phong-kcn-song-khe-E28093-noi-hoang/7083822_nid/ Nhà Xưởng 2020-07-03 08:19:40 Cho thuê nhà xưởng có Văn phòng KCN Song Khê – Nội Hoàng, 2500m2, Giá chỉ 2,5$/m2 https://www.nhaban.com/chitiet/cho-thue-nha-xuong-co-van-phong-kcn-song-khe-E28093-noi-hoang-2500m2-gia-chi-25-m2/7082483_nid/ Nhà Xưởng 2020-07-03 08:19:42 Chuẩn bị ra hàng dự án TNR Star Bích Động, Việt Yên, 73 m- cơ đội cho các nhà đầu tư https://www.nhaban.com/chitiet/chuan-bi-ra-hang-du-an-tnr-star-bich-dong-viet-yen-73-m-co-doi-cho-cac-nha-dau-tu/7081596_nid/ Đất Ở, Đất Thổ Cư 2020-07-02 10:21:36 Chính Chủ cần bán Lô đất Đấu Giá Nguyễn Thế Nho https://www.nhaban.com/chitiet/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dau-gia-nguyen-the-nho/7081080_nid/ Đất Ở, Đất Thổ Cư 2020-06-11 09:02:33 ​Dự án TNR Stars Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/E2808Bdu-an-tnr-stars-bich-dong-viet-yen-bac-giang/7080856_nid/ Đất Chia Lô, Dự án 2020-07-03 09:24:12 Bán đất lô đất KCN Quang Châu – Bắc Giang, Diện tích 10.000m2. https://www.nhaban.com/chitiet/ban-dat-lo-dat-kcn-quang-chau-E28093-bac-giang-dien-tich-10000m2/7080129_nid/ Mặt Bằng 2020-07-03 08:20:11 Cho thuê nhà xưởng cum CN Vôi – Bắc Giang 1.800m2, giá siêu rẻ. https://www.nhaban.com/chitiet/cho-thue-nha-xuong-cum-cn-voi-E28093-bac-giang-1800m2-gia-sieu-re/7078118_nid/ Nhà Xưởng 2020-07-03 08:20:13 Khu đô thị TNR Stars Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/khu-do-thi-tnr-stars-bich-dong-viet-yen-bac-giang/7076110_nid/ Đất Chia Lô, Dự án 2020-07-03 09:24:13 Chỉ từ 500tr sở hữu ngay lô đất trung tâm huyện trọng điểm công nghiệp Việt Yên, Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/chi-tu-500tr-so-huu-ngay-lo-dat-trung-tam-huyen-trong-diem-cong-nghiep-viet-yen-bac-giang/7074731_nid/ Đất Chia Lô, Dự án 2020-06-05 16:34:28 Bán đất lô đất KCN Vân Trung – Bắc Giang, Diến tích 9.000m2. https://www.nhaban.com/chitiet/ban-dat-lo-dat-kcn-van-trung-E28093-bac-giang-dien-tich-9000m2/7071102_nid/ Mặt Bằng 2020-07-03 08:20:18 Dự án TNR STARS Bích Động Khu đô thị chợ mới - TT thị trấn Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/du-an-tnr-stars-bich-dong-khu-do-thi-cho-moi-tt-thi-tran-bich-dong-viet-yen-bac-giang/7067563_nid/ Đất Nông Nghiệp 2020-05-30 13:08:59 Dự án TNR STARS Bích Động - Khu đô thị chợ mới - TT thị trấn Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/du-an-tnr-stars-bich-dong-khu-do-thi-cho-moi-tt-thi-tran-bich-dong-viet-yen-bac-giang/7066017_nid/ Đất Nông Nghiệp 2020-05-29 07:22:52 Dự án TNR STARS Bích Động - Khu đô thị chợ mới - TT thị trấn Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang https://www.nhaban.com/chitiet/du-an-tnr-stars-bich-dong-khu-do-thi-cho-moi-tt-thi-tran-bich-dong-viet-yen-bac-giang/7066016_nid/ Đất Nông Nghiệp 2020-05-29 07:22:40 Đất nền thị trấn Bích Động. Cơ Hội Đầu Tư Tốt Nhất 2020 https://www.nhaban.com/chitiet/dat-nen-thi-tran-bich-dong-co-hoi-dau-tu-tot-nhat-2020/7066000_nid/ Đất Ở, Đất Thổ Cư 2020-07-03 09:24:15