Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Vĩnh Ngọc,Thành Phố Nha Trang

Tổng số 1 - 8 trang của 169 kết quả
Danh sáchHình ảnh
Xắp xếp theo:

Nhà đất mới nhất tại Vĩnh Ngọc, Thành Phố Nha Trang

1,279 Tỷ
KT: 5 x 15.44 m
1,279 Tỷ
Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
5,9 Tỷ
KT: 4.5 x 17.4 m
5,9 Tỷ
Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
9,38 tr/m2
KT: 5.02 x 15.9 m
9,38 tr/m2
Hòn Nghê, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
3,5 Tỷ
KT: 5 x 14 m
3,5 Tỷ
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
9,5 tr/m2
KT: 5,5 x 20 m
9,5 tr/m2
Nguyễn Khuyến, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
1,58 Tỷ
KT: 6 x 16 m
1,58 Tỷ
Lương Định Của, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
15 tr/m2
KT: 5 x 16 m
15 tr/m2
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
1,6 Tỷ
KT: 7,86 x 14 m
1,6 Tỷ
Lương Định Của, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
16,18 tr/m2
KT: 6,24 x 11 m
16,18 tr/m2
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
2,2 Tỷ
KT: 5 x 15 m
2,2 Tỷ
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
12 tr/m2
KT: 5,16 x 20,1 m
12 tr/m2
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
17,75 tr/m2
KT: 5 x 17,8 m
17,75 tr/m2
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
7,3 tr/m2
KT: 9,3 x 17,7 m
7,3 tr/m2
Lương Định Của, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
10,81 tr/m2
KT: 5 x 22 m
10,81 tr/m2
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
11 tr/m2
KT: 11 x 9 m
11 tr/m2
Nguyễn Xiển, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
3,8 tr/m2
KT: 10.95 x 9 m
3,8 tr/m2
Nguyễn Khuyến, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
3 Tỷ
KT: 5 x 14 m
3 Tỷ
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
12,95 tr/m2
KT: 5,16 x 22 m
12,95 tr/m2
Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
2,3 Tỷ
KT: 5 x 22 m
2,3 Tỷ
Lương Định Của, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
17,75 tr/m2
KT: 5 x 17.8 m
17,75 tr/m2
Vĩnh Ngọc, Vĩnh NgọcThành Phố Nha TrangKhánh Hoà20/06/2019
Khu dân cư tại Thành Phố Nha Trang
Phường xã tại Thành Phố Nha Trang
Nhà đất tại Khánh Hoà

Phong thủy nhà đất Thành Phố Nha Trang

Phong thủy nhà đất Thành Phố Nha Trang