Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Phường Phú Thọ Hoà,Quận Tân Phú

Tổng số 1 - 29 trang của 587 kết quả
Danh sáchHình ảnh
Xắp xếp theo:

Nhà đất mới nhất tại Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú

12,5 Tỷ
KT: 7.6 x 20 m
12,5 Tỷ
Lê Lư, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
24,5 Tỷ
KT: 16 x 16 m
24,5 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
11,5 Tỷ
KT: 7.3 x 18 m
11,5 Tỷ
Lê Quốc Trinh, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
6,8 Tỷ
KT: 4 x 17 m
6,8 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
7,7 Tỷ
KT: 4 x 18 m
7,7 Tỷ
Lê Thiệt, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
14,1 Tỷ
KT: 8 x 10 m
14,1 Tỷ
Văn Cao, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
6,3 Tỷ
KT: 4.2 x 17 m
6,3 Tỷ
Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
4,6 Tỷ
KT: 4 x 18 m
4,6 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
6,5 Tỷ
KT: 4 x 16 m
6,5 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
5,3 Tỷ
KT: 4 x 13 m
5,3 Tỷ
Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
7,7 Tỷ
KT: 5 x 27 m
7,7 Tỷ
Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
15 Tỷ
KT: 6 x 18 m
15 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
30,5 Tỷ
KT: 8 x 21 m
30,5 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
4,5 Tỷ
KT: 4 x 12 m
4,5 Tỷ
Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
9,8 Tỷ
KT: 4 x 17 m
9,8 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
5,35 Tỷ
KT: 4.7 x 13 m
5,35 Tỷ
Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
7,65 Tỷ
KT: 5.5 x 20 m
7,65 Tỷ
Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
4,5 Tỷ
KT: 3 x 7 m
4,5 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
5,2 Tỷ
KT: 4 x 13.5 m
5,2 Tỷ
Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
29,5 Tỷ
KT: 8.1 x 22 m
29,5 Tỷ
Vườn Lài, P. Phú Thọ HoàQuận Tân PhúTp. Hồ Chí Minh26/05/2019
Khu dân cư tại Quận Tân Phú
Phường xã tại Quận Tân Phú
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh

Phong thủy nhà đất Quận Tân Phú

Phong thủy nhà đất Quận Tân Phú