Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất mới nhất - Trang 2

Tổng số 2 - 1029 trang của 61,733 kết quả
73,1 tr/m2
KT: 9.5 x 18 m
73,1 tr/m2
ông ích Khiêm, P. 9 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 20 m
15 tr/th
Nguyễn Thái Học, P. 7 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 20 m
15 tr/th
Nguyễn Thái Học, P. 7 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
2,28 Tỷ
KT: 3 x 13.1 m
2,28 Tỷ
Nguyễn An Ninh, P. 6 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 20 m
15 tr/th
Nguyễn Thái Học, P. 7 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
20 Tỷ
KT: 8.4 x 8.5 m
20 Tỷ
Phan Văn Trị, P. Thắng Tam Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
2,65 Tỷ/m2
KT: 6 x 16 m
2,65 Tỷ/m2
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 25/10/2021
5,7 Tỷ
KT: 5.6 x 27 m
5,7 Tỷ
Trương Công Định, P. 3 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
70,34 tr/m2
KT: 5 x 30 m
70,34 tr/m2
Nguyễn Thái Học, P. 7 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
á Châu, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
3,6 Tỷ
KT: 4 x 5.5 m
3,6 Tỷ
Hoàng Hoa Thám, P. 2 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
6,5 Tỷ
KT: 4 x 13.5 m
6,5 Tỷ
Trần Đồng, P. 3 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 4.5 x 17.5 m
15 tr/th
Trương Công Định, P. 7 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
17,5 Tỷ
KT: 5 x 20 m
17,5 Tỷ
La Văn Cầu, P. Thắng Tam Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
65,52 tr/m2
KT: 6 x 7.2 m
65,52 tr/m2
9,5 tr/m2
KT: 30 x 45 m
9,5 tr/m2
Choản Thèn, Y Tý Huyện Bát Xát Lào Cai 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
42,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
42,5 tr/m2
Trần Phú, P. 5 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
4,5 Tỷ
KT: 3.8 x 18 m
4,5 Tỷ
Lê Văn Lộc, P. 9 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
25 tr/m2
KT: 20 x 90 m
25 tr/m2
Trần Phú, P. 5 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
45 Tỷ
KT: 6 x 20 m
45 Tỷ
Phan Văn Trị, P. Thắng Tam Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
25 tr/th
KT: 6 x 20 m
25 tr/th
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
13,5 Tỷ
KT: 5 x 30 m
13,5 Tỷ
Phạm Hồng Thái, P. 7 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
15 tr/th
KT: 5 x 43 m
15 tr/th
30 Tháng 4, P. 11 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
16 Tỷ
KT: 4.4 x 33 m
16 Tỷ
Nguyễn Văn Trỗi, P. 4 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
5,2 Tỷ
KT: 13 x 14 m
5,2 Tỷ
Hải Thượng Lãn ông, P. Rạch Dừa Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
60,23 tr/m2
KT: 20 x 22 m
60,23 tr/m2
Hoàng Hoa Thám, P. 2 Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 25/10/2021
Tìm theo địa phương
Miền namMiền bắcMiền trung

Phong thủy nhà đất