ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI LIỀN KỀ BV CHỢ RẢY 2 VÀ BV NHI ĐỒNG 3. GIÁ CHỈ 600 TRIỆU/80m2

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI LIỀN KỀ BV CHỢ RẢY 2 VÀ BV NHI ĐỒNG 3. GIÁ CHỈ 600 TRIỆU/80m2