Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất - Trang 1

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 39 trang của 2,341 kết quả
14,5 tr/m2
KT: 5 x 35 m
14,5 tr/m2
Phú Vang, Ngọc Anh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
16,01 tr/m2
KT: 7,2 x 32 m
16,01 tr/m2
Tùng Thiện Vương, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
24,5 tr/m2
KT: 15 x 20 m
24,5 tr/m2
Xuân Thủy, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
33,12 tr/m2
KT: 7 x 22 m
33,12 tr/m2
Trương Gia Mô, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
22 Tỷ
KT: 7 x 10 m
22 Tỷ
Phạm Ngũ Lão, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
5,1 Tỷ
KT: 5 x 14 m
5,1 Tỷ
Lý Thường Kiệt, Phú Nhuận Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
10,03 tr/m2
KT: 7 x 26 m
10,03 tr/m2
Ngự Bình, An Cựu Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
29 Tỷ
KT: 5 x 44 m
29 Tỷ
Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
35 Tỷ
KT: 8 x 23 m
35 Tỷ
Bến Nghé, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
61,5 Tỷ
KT: 10 x 40 m
61,5 Tỷ
Võ Thị Sáu, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
25,7 Tỷ
KT: 4.3 x 28.2 m
25,7 Tỷ
Lê Lợi, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
63,45 Tỷ
KT: 6.3 x 39 m
63,45 Tỷ
Lê Lợi, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
178,45 tr/m2
KT: 11 x 62 m
178,45 tr/m2
Lê Lợi, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
115 Tỷ
KT: 9 x 56 m
115 Tỷ
Phạm Ngũ Lão, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
81,75 Tỷ
KT: 6,5 x 57 m
81,75 Tỷ
Chu Văn An, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
69,35 Tỷ
KT: 11 x 61 m
69,35 Tỷ
Nguyễn Công Trứ, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
230 Tỷ/m2
KT: 17 x 52 m
230 Tỷ/m2
Lê Lợi, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
112,5 Tỷ
KT: 11 x 51 m
112,5 Tỷ
Bến Nghé, Phú Nhuận Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
69,75 Tỷ
KT: 7 x 41.5 m
69,75 Tỷ
Hùng Vương, Phú Nhuận Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
27,6 Tỷ
KT: 7 x 32.8 m
27,6 Tỷ
Lý Thường Kiệt, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
235,6 Tỷ
KT: 21 x 55 m
235,6 Tỷ
Lê Quý Đôn, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
195 tr/m2
KT: 21 x 50 m
195 tr/m2
Hà Nội, Phú Nhuận Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
121,78 Tỷ
KT: 21 x 49 m
121,78 Tỷ
Lý Thường Kiệt, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
54 Tỷ
KT: 16 x 28 m
54 Tỷ
Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
68 ng 255 Đồng
KT: 28 x 29 m
68 ng 255 Đồng
Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
75,3 Tỷ
KT: 11,3 x 35 m
75,3 Tỷ
Nguyễn Thái Học, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
61 Tỷ
KT: 14,8 x 26,5 m
61 Tỷ
Phạm Ngũ Lão, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
28,2 Tỷ
KT: 6,3 x 25,5 m
28,2 Tỷ
Bến Nghé, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
13,7 Tỷ
KT: 19 x 33 m
13,7 Tỷ
Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
57,2 Tỷ
KT: 20 x 31,5 m
57,2 Tỷ
Bà Triệu, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
26,7 Tỷ
KT: 15 x 35 m
26,7 Tỷ
Võ Thị Sáu, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
35 tr/m2
KT: 6.5 x 18 m
35 tr/m2
Xuân Phú, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
13,5 Tỷ/m2
KT: 13.7 x 21.9 m
13,5 Tỷ/m2
Lê Quang Đạo, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
30 tr/m2
KT: 9 x 18.3 m
30 tr/m2
Trần Anh Liên, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
40,18 tr/m2
KT: 23 x 20 m
40,18 tr/m2
Hoàng Văn Thụ, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
44,79 tr/m2
KT: 14,5 x 19 m
44,79 tr/m2
Hoàng Văn Thụ, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
131 Tỷ
KT: 15,5 x 50 m
131 Tỷ
Võ Thị Sáu, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
25 Tỷ
KT: 10 x 17 m
25 Tỷ
Chu Văn An, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
61 Tỷ
KT: 14,8 x 26,5 m
61 Tỷ
Phạm Ngũ Lão, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
27,4 Tỷ
KT: 6 x 27 m
27,4 Tỷ
Phạm Ngũ Lão, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
45,25 tr/m2
KT: 10 x 17,9 m
45,25 tr/m2
Trần Hữu Dực, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
11,5 Tỷ
KT: 10 x 50 m
11,5 Tỷ
An Dương Vương, An Cựu Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
178,57 tr/m2
KT: 17 x 52 m
178,57 tr/m2
Lê Lợi, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
178,57 tr/m2
KT: 17 x 52 m
178,57 tr/m2
Lê Lợi, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
67,9 Tỷ
KT: 22 x 25.5 m
67,9 Tỷ
Nguyễn Huệ, Phú Nhuận Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
45 Tỷ
KT: 10.5 x 24 m
45 Tỷ
Bến Nghé, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
17,58 tr/m2
KT: 30 x 80 m
17,58 tr/m2
Kim Long, Kim Long Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
61,5 Tỷ
KT: 10.5 x 40 m
61,5 Tỷ
Võ Thị Sáu, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
36,9 Tỷ
KT: 17 x 30 m
36,9 Tỷ
Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
44,95 tr/m2
KT: 15 x 21 m
44,95 tr/m2
Nguyễn Huệ, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
45 tr/m2
KT: 14 x 21 m
45 tr/m2
Lê Quang Đạo, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
53,5 Tỷ
KT: 16 x 28 m
53,5 Tỷ
Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
53,5 Tỷ
KT: 16 x 28 m
53,5 Tỷ
Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
17,57 tr/m2
KT: 18,1 x 35 m
17,57 tr/m2
Đăng Huy Trứ, Phước Vĩnh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
31,4 Tỷ
KT: 11 x 29 m
31,4 Tỷ
Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
65,85 Tỷ
KT: 35 x 29 m
65,85 Tỷ
Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
21,52 tr/m2
KT: 4 x 23 m
21,52 tr/m2
Đường Số 11, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 26/05/2019
61,77 Tỷ
KT: 10 x 35 m
61,77 Tỷ
Nguyễn Thái Học, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 26/05/2019
Tìm theo địa phương
Miền namMiền bắcMiền trung

Phong thủy nhà đất