Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Thanh Hoá

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 0 trang của 14 kết quả
18,33 tr/m2
KT: 5 x 16 m
18,33 tr/m2
Đông Vệ, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 27/03/2020
2,6 Tỷ
KT: 5 x 20 m
2,6 Tỷ
Quảng Thắng, Xã Quảng Thắng Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 27/03/2020
5,84 tr/m2
KT: 5 x 10.2 m
5,84 tr/m2
Lý Nhân Tông, Đông Thọ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 05/03/2020
1,1 Tỷ
KT: 4.4 x 11.2 m
1,1 Tỷ
Đông Lân 2, Điện Biên Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 03/03/2020
1 tr/m2
KT: 5 x 17 m
1 tr/m2
Đông Hải, Xã Đông Hải Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 29/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 15/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 14/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 10/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 08/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 06/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 05/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 04/02/2020
3,15 Tỷ
KT: 4 x 16 m
3,15 Tỷ
Đông Phát, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 04/02/2020
Các loại nhà đất khác tại Thanh Hoá

Phong thủy nhà đất Thanh Hoá