Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Quảng Bình

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 0 trang của 21 kết quả
31,25 tr/m2
KT: 8 x 18 m
31,25 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 19/02/2020
31,25 tr/m2
KT: 8 x 20 m
31,25 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 19/02/2020
31 tr/m2
KT: 8 x 20 m
31 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 19/02/2020
32 tr/m2
KT: 8 x 20 m
32 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 17/02/2020
31,25 tr/m2
KT: 8 x 20 m
31,25 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 17/02/2020
32 tr/m2
KT: 8 x 18 m
32 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 17/02/2020
31,25 tr/m2
KT: 8 x 20 m
31,25 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 17/02/2020
31,25 tr/m2
KT: 8 x 18 m
31,25 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 17/02/2020
4,2 Tỷ/m2
KT: 8 x 18 m
4,2 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 15/02/2020
5 Tỷ/m2
KT: 8 x 20 m
5 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 15/02/2020
4,2 Tỷ/m2
KT: 8 x 18 m
4,2 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 15/02/2020
5 Tỷ/m2
KT: 8 x 20 m
5 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 15/02/2020
4,2 Tỷ/m2
KT: 8 x 18 m
4,2 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 15/02/2020
31,25 tr/m2
KT: 8 x 20 m
31,25 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 14/02/2020
4,2 Tỷ/m2
KT: 8 x 18 m
4,2 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 14/02/2020
31,25 tr/m2
KT: 8 x 20 m
31,25 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 14/02/2020
29,17 tr/m2
KT: 8 x 18 m
29,17 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 14/02/2020
4,2 Tỷ/m2
KT: 8 x 18 m
4,2 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 07/02/2020
29,17 tr/m2
KT: 8 x 18 m
29,17 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 06/02/2020
29,17 tr/m2
KT: 8 x 18 m
29,17 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 06/02/2020
4,2 Tỷ/m2
KT: 8 x 18 m
4,2 Tỷ/m2
Trần Hưng Đạo, Đồng Phú Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 05/02/2020
Các loại nhà đất khác tại Quảng Bình

Phong thủy nhà đất Quảng Bình