Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Nam Định

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 1 trang của 45 kết quả
46,61 tr/m2
KT: 6 x 11.8 m
46,61 tr/m2
Trần Thánh Tông, Thống Nhất Thành Phố Nam Định Nam Định 17/05/2019
11,95 tr/m2
KT: 4.5 x 25.1 m
11,95 tr/m2
Đường Kênh, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 16/05/2019
700 tr
KT: 3.5 x 11 m
700 tr
Trần Nhật Duật, Trần Tế Xương Thành Phố Nam Định Nam Định 14/05/2019
9 tr/th
KT: 3.45 x 11 m
9 tr/th
Trần Thánh Tông, Hạ Long Thành Phố Nam Định Nam Định 13/05/2019
2,55 Tỷ
KT: 7 x 10.6 m
2,55 Tỷ
Đào Sư Tích, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 13/05/2019
1,15 Tỷ/m2
KT: 5 x 15 m
1,15 Tỷ/m2
Võ Chí Công, Lộc Hạ Thành Phố Nam Định Nam Định 10/05/2019
1,35 Tỷ/m2
KT: 4.5 x 25.1 m
1,35 Tỷ/m2
Đường Kênh, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 10/05/2019
14 tr/m2
KT: 9 x 22 m
14 tr/m2
Đường Kênh, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 10/05/2019
15,33 tr/m2
KT: 5 x 15 m
15,33 tr/m2
Võ Chí Công, Lộc Hạ Thành Phố Nam Định Nam Định 10/05/2019
880 tr
KT: 4.7 x 15 m
880 tr
Thái Bình, Lộc Hạ Thành Phố Nam Định Nam Định 09/05/2019
1,6 Tỷ
KT: 3.7 x 15.5 m
1,6 Tỷ
Lộc Vượng, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 09/05/2019
320 tr/m2
KT: 4 x 15.9 m
320 tr/m2
Đệ Tứ, Lộc Hạ Thành Phố Nam Định Nam Định 09/05/2019
600 tr
KT: 4 x 8 m
600 tr
Lê Hồng Phong, Vị Xuyên Thành Phố Nam Định Nam Định 27/04/2019
860 tr
KT: 4 x 12.5 m
860 tr
Điện Biên, Cửa Bắc Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
2,65 Tỷ
KT: 4.1 x 15.4 m
2,65 Tỷ
Bãi Vượt, Hạ Long Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
1,07 Tỷ
KT: 4 x 12.5 m
1,07 Tỷ
Phù Nghĩa, Hạ Long Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
2,55 Tỷ
KT: 5 x 16 m
2,55 Tỷ
Giải Phóng, Trường Thi Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
670 tr
KT: 4.5 x 10 m
670 tr
Trần Huy Liệu, Văn Miếu Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
17 tr/m2
KT: 4 x 15 m
17 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
1,3 Tỷ
KT: 4 x 18 m
1,3 Tỷ
Giải Phóng, Trường Thi Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
1,2 Tỷ
KT: 4 x 12 m
1,2 Tỷ
Bãi Vượt, Hạ Long Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
14,04 tr/m2
KT: 4 x 13 m
14,04 tr/m2
Giải Phóng, Trường Thi Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
210 tr
KT: 3.2 x 8 m
210 tr
Trần Huy Liệu, Văn Miếu Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
2,18 Tỷ
KT: 4.5 x 15 m
2,18 Tỷ
Nguyễn Công Trứ, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
1,53 Tỷ
KT: 4.8 x 10 m
1,53 Tỷ
Phù Nghĩa, Hạ Long Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
1,25 Tỷ
KT: 4.3 x 11.2 m
1,25 Tỷ
Vĩnh Trường, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
2,35 Tỷ
KT: 4.5 x 15 m
2,35 Tỷ
Nguyễn Công Trứ, Lộc Vượng Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
620 tr
KT: 3.5 x 10 m
620 tr
Hàn Thuyên, Vị Xuyên Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
700 tr
KT: 4 x 12 m
700 tr
Hàn Thuyên, Vị Xuyên Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
950 tr
KT: 4.3 x 12.1 m
950 tr
Giải Phóng, Trường Thi Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
370 tr
KT: 4 x 11 m
370 tr
Trần Nhật Duật, Trần Tế Xương Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
570 tr
KT: 3.7 x 8.7 m
570 tr
Trần Đăng Ninh, Trần Đăng Ninh Thành Phố Nam Định Nam Định 21/04/2019
Các loại nhà đất khác tại Nam Định

Phong thủy nhà đất Nam Định