Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Huế

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 1 trang của 76 kết quả
1,63 tr/m2
KT: 11 x 19.5 m
1,63 tr/m2
10 tr/m2
KT: 4 x 14 m
10 tr/m2
Nguyễn Khoa Chiêm, An Tây Thành Phố Huế Huế 19/09/2019
13,46 tr/m2
KT: 4,3 x 30 m
13,46 tr/m2
Ngọc Anh, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 13/09/2019
11 tr/m2
KT: 5.5 x 20 m
11 tr/m2
Hương Sơ Thành Phố Huế Huế 11/09/2019
11 tr/m2
KT: 5.5 x 20 m
11 tr/m2
Hương Sơ Thành Phố Huế Huế 10/09/2019
3,5 tr/m2
KT: 5.9 x 25 m
3,5 tr/m2
P. Hương Chữ Huyện Hương Trà Huế 10/09/2019
3,5 tr/m2
KT: 5.9 x 26 m
3,5 tr/m2
P. Hương Chữ Huyện Hương Trà Huế 10/09/2019
11 tr/m2
KT: 5.5 x 20 m
11 tr/m2
Nguyễn Văn Linh, Hương Sơ Thành Phố Huế Huế 10/09/2019
11 tr/m2
KT: 5.5 x 20 m
11 tr/m2
Hương Sơ Thành Phố Huế Huế 09/09/2019
15,3 tr/m2
KT: 12 x 24 m
15,3 tr/m2
Cic8, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 07/09/2019
7,9 tr/m2
KT: 8.5 x 18.5 m
7,9 tr/m2
Đoàn Trực, Thị Trấn Thuận An Huyện Phú Vang Huế 06/09/2019
4,5 Tỷ/m2
KT: 5,7 x 27 m
4,5 Tỷ/m2
Nguyễn Sinh Sắc, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 06/09/2019
11,5 Tỷ
KT: 10 x 28,5 m
11,5 Tỷ
Nguyễn Tất Thành, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 05/09/2019
15 tr/m2
KT: 7.5 x 20 m
15 tr/m2
Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 04/09/2019
1,78 Tỷ/m2
KT: 7,5 x 13 m
1,78 Tỷ/m2
Trần Quang Khải, Phú Hội Thành Phố Huế Huế 30/08/2019
18 tr/m2
KT: 5 x 24.5 m
18 tr/m2
Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh Thành Phố Huế Huế 30/08/2019
1,35 Tỷ
KT: 6 x 14,5 m
1,35 Tỷ
Đào Tấn, Trường An Thành Phố Huế Huế 30/08/2019
8,05 tr/m2
KT: 6 x 29 m
8,05 tr/m2
Lại Thế, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 28/08/2019
2,3 Tỷ
KT: 5 x 20 m
2,3 Tỷ
Kim Long Thành Phố Huế Huế 28/08/2019
11,09 tr/m2
KT: 4.7 x 9 m
11,09 tr/m2
Lý Nam Đế, An Hòa Thành Phố Huế Huế 26/08/2019
11,22 tr/m2
KT: 4.7 x 8 m
11,22 tr/m2
Lý Nam Đế, An Hòa Thành Phố Huế Huế 26/08/2019
9,5 tr/m2
KT: 7.5 x 24 m
9,5 tr/m2
Tỉnh Lộ 10A, Phú Mỹ Huyện Phú Vang Huế 26/08/2019
11,22 tr/m2
KT: 4.7 x 9 m
11,22 tr/m2
Lý Nam Đế, An Hòa Thành Phố Huế Huế 26/08/2019
11,22 tr/m2
KT: 4.7 x 9.3 m
11,22 tr/m2
Lý Nam Đế, An Hòa Thành Phố Huế Huế 26/08/2019
5,07 tr/m2
KT: 16,8 x 20,3 m
5,07 tr/m2
Bùi Thị Xuân, P. Đúc Thành Phố Huế Huế 26/08/2019
17,38 tr/m2
KT: 5,6 x 11 m
17,38 tr/m2
Đoàn Hữu Trưng, Phước Vĩnh Thành Phố Huế Huế 25/08/2019
980 tr
KT: 6 x 10.1 m
980 tr
Phạm Thị Liên, Kim Long Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
3,1 Tỷ
KT: 5 x 20 m
3,1 Tỷ
Hồng Chương, An Đông Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
2,5 Tỷ
KT: 4,3 x 12 m
2,5 Tỷ
Phan Đình Phùng, Phú Nhuận Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
1,845 Tỷ
KT: 5 x 20 m
1,845 Tỷ
Phan Bội Châu, Trường An Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
1,6 Tỷ
KT: 4.1 x 11.5 m
1,6 Tỷ
Phan Bội Châu, Trường An Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
11,22 tr/m2
KT: 4.7 x 9.7 m
11,22 tr/m2
Lý Nam Đế, An Hòa Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
1,845 Tỷ
KT: 5 x 20.7 m
1,845 Tỷ
Phan Bội Châu, Trường An Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
9 tr/m2
KT: 7.5 x 24 m
9 tr/m2
Tỉnh Lộ 10A, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 24/08/2019
16,9 tr/m2
KT: 5 x 20 m
16,9 tr/m2
Phạm Văn Đồng, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 24/08/2019
779,9 tr/m2
KT: 9 x 12 m
779,9 tr/m2
Minh Mạng, Thủy Xuân Thành Phố Huế Huế 24/08/2019
14,5 tr/m2
KT: 5 x 20 m
14,5 tr/m2
Thùy Vân, Thủy Vân Huyện Hương Thuỷ Huế 23/08/2019
1,845 Tỷ
KT: 5 x 20.3 m
1,845 Tỷ
Phan Bội Châu, Trường An Thành Phố Huế Huế 23/08/2019
9 tr/m2
KT: 7.5 x 24 m
9 tr/m2
Tỉnh Lộ 10A, Phú Mỹ Huyện Phú Vang Huế 23/08/2019
9 tr/m2
KT: 7.5 x 24 m
9 tr/m2
Tỉnh Lộ 10A, Phú Mỹ Huyện Phú Vang Huế 23/08/2019
1,78 Tỷ
KT: 10 x 13.4 m
1,78 Tỷ
Nguyễn Khoa Chiêm, Phước Vĩnh Thành Phố Huế Huế 13/08/2019
16,19 tr/m2
KT: 5 x 12,8 m
16,19 tr/m2
Hùng Vương, An Cựu Thành Phố Huế Huế 10/08/2019
3,35 Tỷ
KT: 6 x 10 m
3,35 Tỷ
Xuân Thủy, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 10/08/2019
10,58 tr/m2
KT: 10 x 12.47 m
10,58 tr/m2
Nguyễn Hoàng, Kim Long Thành Phố Huế Huế 08/08/2019
18,5 tr/m2
KT: 7,5 x 20 m
18,5 tr/m2
Thủy Dương, Thủy Dương Thành Phố Huế Huế 07/08/2019
6,9 tr/m2
KT: 7 x 20.5 m
6,9 tr/m2
Xã Thủy Thanh Huyện Hương Thuỷ Huế 07/08/2019
1,3 Tỷ
KT: 4.5 x 16.9 m
1,3 Tỷ
Trần Phú, Phước Vĩnh Thành Phố Huế Huế 07/08/2019
16,25 Tỷ
KT: 12 x 16.9 m
16,25 Tỷ
Đống Đa, Phú Nhuận Thành Phố Huế Huế 07/08/2019
1,95 Tỷ
KT: 6 x 19 m
1,95 Tỷ
Lê Ngô Cát, Thủy Xuân Thành Phố Huế Huế 06/08/2019
1,75 Tỷ
KT: 4,3 x 30 m
1,75 Tỷ
Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 06/08/2019
6 tr/th
KT: 10 x 22,5 m
6 tr/th
Tỉnh Lộ 10A, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 05/08/2019
10,5 tr/m2
KT: 14 x 45 m
10,5 tr/m2
Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 05/08/2019
2,78 Tỷ
KT: 6 x 16.23 m
2,78 Tỷ
Thạch Hãn, Thuận Hòa Thành Phố Huế Huế 05/08/2019
2,35 Tỷ
KT: 7,6 x 13,28 m
2,35 Tỷ
Tuệ Tĩnh, Thuận Hòa Thành Phố Huế Huế 03/08/2019
4,3 Tỷ
KT: 10 x 17,5 m
4,3 Tỷ
Bàu Vá, Thủy Xuân Thành Phố Huế Huế 26/07/2019
6,3 tr/m2
KT: 10 x 25 m
6,3 tr/m2
Hương Thủy, Hương Thủy Thành Phố Huế Huế 24/07/2019
11,1 Tỷ
KT: 10 x 14,55 m
11,1 Tỷ
Hà Huy Giáp, An Đông Thành Phố Huế Huế 24/07/2019
9,53 tr/m2
KT: 6 x 14,3 m
9,53 tr/m2
Lại Thế, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 22/07/2019
10,11 tr/m2
KT: 7 x 12,8 m
10,11 tr/m2
Điện Biên Phủ, Trường An Thành Phố Huế Huế 20/07/2019
980 tr
KT: 6 x 10,1 m
980 tr
Phạm Thị Liên, Kim Long Thành Phố Huế Huế 18/07/2019
Các loại nhà đất khác tại Huế

Phong thủy nhà đất Huế