Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Hậu Giang

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 1 trang của 57 kết quả
950 tr/m2
KT: 2 x 3 m
950 tr/m2
Quốc Lộ 61, Nhơn Nghĩa A Huyện Châu Thành A Hậu Giang 03/12/2019
11,62 tr/m2
KT: 5 x 13 m
11,62 tr/m2
Trần Hưng Đạo, Vị Tân Thành Phố Vị Thanh Hậu Giang 24/11/2019
10,83 tr/m2
KT: 6 x 20 m
10,83 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
9,76 tr/m2
KT: 2 x 2 m
9,76 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,9 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,9 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8,2 tr/m2
KT: 5 x 20 m
8,2 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
700 tr/m2
KT: 5 x 20 m
700 tr/m2
Đường Số 7, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8 tr/m2
KT: 4 x 20 m
8 tr/m2
Đường Số 7, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,15 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,15 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,8 tr/m2
KT: 5 x 10 m
6,8 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
10,5 tr/m2
KT: 8 x 20 m
10,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,6 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,6 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
71,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
71,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,65 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,65 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,56 tr/m2
KT: 2 x 3 m
7,56 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8,4 tr/m2
KT: 2 x 3 m
8,4 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8,89 tr/m2
KT: 6 x 8 m
8,89 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
10 tr/m2
KT: 5 x 20 m
10 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,1 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,1 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,6 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,6 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Khu Dân Cư Ngã Sáu Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,63 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,63 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,8 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,8 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,1 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,1 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Đường Số 7, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
15,56 tr/m2
KT: 5 x 20 m
15,56 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
1,15 Tỷ
KT: 5 x 20 m
1,15 Tỷ
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
14,69 tr/m2
KT: 8 x 20 m
14,69 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,1 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,1 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,8 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,8 tr/m2
Đường Số 7, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Đường Số 6, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,8 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,8 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
9,9 tr/m2
KT: 10 x 20 m
9,9 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,63 tr/m2
KT: 8 x 20 m
7,63 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8 tr/m2
KT: 4,5 x 20 m
8 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 19/11/2019
7,88 tr/m2
KT: 8 x 20 m
7,88 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 19/11/2019
600 ng/m2
KT: 50 x 180 m
600 ng/m2
Quốc Lộ 61, Vị Bình Huyện Vị Thủy Hậu Giang 07/11/2019
210 ng/m2
KT: 35 x 100 m
210 ng/m2
300 ng/m2
KT: 26 x 90 m
300 ng/m2
12,5 tr/m2
KT: 5 x 20 m
12,5 tr/m2
Bảy Ngàn Huyện Châu Thành A Hậu Giang 04/11/2019
7,25 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,25 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 04/11/2019
Các loại nhà đất khác tại Hậu Giang

Phong thủy nhà đất Hậu Giang