Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Đất Nông Nghiệp

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 1 trang của 53 kết quả
1,87 tr/m2
KT: 13 x 37 m
1,87 tr/m2
Cây Trôm, Tân Thông Hội Huyện Củ Chi Tp. Hồ Chí Minh 21/11/2019
10,83 tr/m2
KT: 6 x 20 m
10,83 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
9,76 tr/m2
KT: 2 x 2 m
9,76 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,9 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,9 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8,2 tr/m2
KT: 5 x 20 m
8,2 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,56 tr/m2
KT: 2 x 3 m
7,56 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8,4 tr/m2
KT: 2 x 3 m
8,4 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
8,89 tr/m2
KT: 6 x 8 m
8,89 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
10 tr/m2
KT: 5 x 20 m
10 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,1 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,1 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,6 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,6 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Khu Dân Cư Ngã Sáu Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,7 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,63 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,63 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,8 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,8 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,1 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,1 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Đường Số 7, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
15,56 tr/m2
KT: 5 x 20 m
15,56 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
6,8 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,8 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
7,5 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,63 tr/m2
KT: 8 x 20 m
7,63 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 20/11/2019
7,3 tr/m2
KT: 5 x 20 m
7,3 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 19/11/2019
1,34 tr/m2
KT: 15 x 67 m
1,34 tr/m2
Hùng Vương, Tân Bình Thị Xã Lagi Bình Thuận 19/11/2019
980 ng/m2
KT: 20 x 50 m
980 ng/m2
Hùng Vương, Tân Bình Thị Xã Lagi Bình Thuận 19/11/2019
1,34 tr/m2
KT: 15 x 67 m
1,34 tr/m2
Hùng Vương, Tân Bình Thị Xã Lagi Bình Thuận 18/11/2019
1,88 tr/m2
KT: 25 x 100 m
1,88 tr/m2
Lạc Dương, Xã Lát Lạc Dương Lâm Đồng 09/11/2019
3,5 tr/m2
KT: 100 x 500 m
3,5 tr/m2
Trần Hải Phụng, Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh 08/11/2019
7,22 tr/m2
KT: 2 x 5 m
7,22 tr/m2
Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
6,8 tr/m2
KT: 5 x 20 m
6,8 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
9,76 tr/m2
KT: 2 x 2 m
9,76 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
9,68 tr/m2
KT: 6 x 20 m
9,68 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
1,39 tr/m2
KT: 21 x 18 m
1,39 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
1,39 tr/m2
KT: 21 x 18 m
1,39 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
8,13 tr/m2
KT: 12 x 30 m
8,13 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
8,13 tr/m2
KT: 12 x 30 m
8,13 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
6,75 tr/m2
KT: 10 x 20 m
6,75 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
6,75 tr/m2
KT: 10 x 20 m
6,75 tr/m2
Khu Dân Cư Đông Phú, Đông Phú Huyện Châu Thành Hậu Giang 02/11/2019
830 ng/m2
KT: 14 x 70 m
830 ng/m2
Nguyễn Thiện Thuật, Xã Đại Lào Bảo Lộc Lâm Đồng 29/10/2019
110 ng/m2
KT: 20 x 285 m
110 ng/m2
Số 1, P. Hiệp Thành Thị Xã Ngã Bảy Hậu Giang 28/10/2019
5 tr/m2
KT: 5 x 26 m
5 tr/m2
Quốc Lộ 1A, Trung Hòa Trảng Bom Đồng Nai 22/10/2019
Tìm theo địa phương
Miền namMiền bắcMiền trung

Phong thủy nhà đất