Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Đất Chia Lô, Dự án - Trang 3

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 3 - 3 trang của 194 kết quả
6,83 tr/m2
KT: 7 x 18 m
6,83 tr/m2
Lý Thái Tổ, Hương An Huyện Hương Trà Huế 21/03/2019
6,83 tr/m2
KT: 7 x 18 m
6,83 tr/m2
Hương An, Hương An Huyện Hương Trà Huế 21/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
16,2 tr/m2
KT: 6 x 25 m
16,2 tr/m2
Bàu Vá, Thủy Xuân Thành Phố Huế Huế 21/03/2019
16,5 tr/m2
KT: 7.5 x 20 m
16,5 tr/m2
Tự Đức, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
11 tr/m2
KT: 7 x 19 m
11 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
17 tr/m2
KT: 7.5 x 17 m
17 tr/m2
Cic8, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Phú Thượng, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
22,5 tr/m2
KT: 5 x 21.7 m
22,5 tr/m2
Nguyễn Văn Đào, Thủy Xuân Thành Phố Huế Huế 21/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
23 tr/m2
KT: 6 x 21.3 m
23 tr/m2
Trương Gia Mô, Vỹ Dạ Thành Phố Huế Huế 21/03/2019
19,8 tr/m2
KT: 6 x 24 m
19,8 tr/m2
Cic8, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
12,22 tr/m2
KT: 7.5 x 18 m
12,22 tr/m2
Chiết Bi, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
11,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
11,5 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
24,29 tr/m2
KT: 5 x 21 m
24,29 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
11,5 tr/m2
KT: 10 x 20 m
11,5 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Bằng Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
12,22 tr/m2
KT: 7.5 x 18 m
12,22 tr/m2
Chiết Bi, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 21/03/2019
11,5 tr/m2
KT: 6 x 20 m
11,5 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
19,8 tr/m2
KT: 6 x 24 m
19,8 tr/m2
Kqh Cic8, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
12 tr/m2
KT: 10 x 20 m
12 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
12 tr/m2
KT: 10 x 20 m
12 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
29,3 tr/m2
KT: 6.5 x 18 m
29,3 tr/m2
Xuân Phú, Xuân Phú Thành Phố Huế Huế 21/03/2019
19,8 tr/m2
KT: 6 x 24 m
19,8 tr/m2
Kqh Cic8, Xã Thủy Bằng Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
22 tr/m2
KT: 7.5 x 18 m
22 tr/m2
Thích Tịnh Khiết, Trường An Thành Phố Huế Huế 21/03/2019
7,5 tr/m2
KT: 6.5 x 15.5 m
7,5 tr/m2
Hương An, Hương An Huyện Hương Trà Huế 21/03/2019
11,5 tr/m2
KT: 6 x 20 m
11,5 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 21/03/2019
9,7 tr/m2
KT: 5.5 x 20 m
9,7 tr/m2
Nguyễn Phạm Tuân, Hương Sơ Thành Phố Huế Huế 21/03/2019
15,96 tr/m2
KT: 5 x 17.9 m
15,96 tr/m2
Võ Nguyên Giáp, Thủy Vân Huyện Hương Thuỷ Huế 20/03/2019
15,62 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,62 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 20/03/2019
14,76 tr/m2
KT: 5 x 21 m
14,76 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 17/03/2019
25 tr/m2
KT: 7.5 x 16 m
25 tr/m2
An Đông Villas, An Đông Thành Phố Huế Huế 17/03/2019
15,24 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,24 tr/m2
Phú Thượng, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 17/03/2019
994 tr/m2
KT: 5 x 20 m
994 tr/m2
Xóm Gióng, An Tây Thành Phố Huế Huế 17/03/2019
15,14 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,14 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 17/03/2019
15,14 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,14 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 17/03/2019
25 tr/m2
KT: 7.5 x 16 m
25 tr/m2
An Đông Villas, An Đông Thành Phố Huế Huế 17/03/2019
1,6 Tỷ/m2
KT: 5 x 21 m
1,6 Tỷ/m2
Phú Thượng, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 17/03/2019
15,96 tr/m2
KT: 5 x 17.9 m
15,96 tr/m2
Thùy Vân, Thủy Vân Huyện Hương Thuỷ Huế 17/03/2019
15,96 tr/m2
KT: 5 x 17.9 m
15,96 tr/m2
Võ Nguyên Giáp, Thủy Vân Huyện Hương Thuỷ Huế 17/03/2019
16,2 tr/m2
KT: 7.5 x 20 m
16,2 tr/m2
Khu Đô Thị Mới An Vân Dương, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 17/03/2019
15,83 tr/m2
KT: 5 x 17.9 m
15,83 tr/m2
Võ Nguyên Giáp, Thủy Vân Huyện Hương Thuỷ Huế 17/03/2019
17,5 tr/m2
KT: 5 x 20 m
17,5 tr/m2
Kqh Thủy Thanh, Xã Thủy Thanh Huyện Hương Thuỷ Huế 15/03/2019
15,24 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,24 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 15/03/2019
17,5 tr/m2
KT: 5 x 20 m
17,5 tr/m2
Tự Đức, Xã Thủy Thanh Huyện Hương Thuỷ Huế 11/03/2019
8,62 tr/m2
KT: 5 x 19 m
8,62 tr/m2
Nguyễn Hữu Cảnh, An Tây Thành Phố Huế Huế 11/03/2019
16,2 tr/m2
KT: 7.5 x 20 m
16,2 tr/m2
Kqh Thủy Thanh, Xã Thủy Thanh Huyện Hương Thuỷ Huế 07/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 07/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 07/03/2019
15,43 tr/m2
KT: 5 x 21 m
15,43 tr/m2
Phú Thượng, Phú Thượng Huyện Phú Vang Huế 07/03/2019
17 tr/m2
KT: 7.5 x 17 m
17 tr/m2
Kqh Cic8, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 07/03/2019
11 tr/m2
KT: 7 x 19 m
11 tr/m2
Bùi Xuân Phái, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 07/03/2019
17,5 tr/m2
KT: 5 x 23 m
17,5 tr/m2
Phạm Văn Thanh, Xã Thủy Dương Huyện Hương Thuỷ Huế 07/03/2019
17 tr/m2
KT: 7.5 x 17 m
17 tr/m2
Phan Văn Thanh, Hương Thủy Thành Phố Huế Huế 07/03/2019
Tìm theo địa phương
Miền namMiền bắcMiền trung

Phong thủy nhà đất