Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Tin lưu trữ - Mua bán nhà đất Đất Chia Lô, Dự án

DANH MỤC NHÀ ĐẤT

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

TÌM THEO MỨC GIÁ

Tổng số 1 - 1 trang của 69 kết quả
31,4 tr/m2
KT: 4,5 x 23 m
31,4 tr/m2
Phan Trọng Tuệ, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 28/03/2020
24,46 tr/m2
KT: 4,5 x 20,5 m
24,46 tr/m2
Đuuờng Số 4, An Bình Quận Ninh Kiều Cần Thơ 28/03/2020
18,33 tr/m2
KT: 5 x 16 m
18,33 tr/m2
Đông Vệ, Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 27/03/2020
1,4 Tỷ/m2
KT: 5 x 16 m
1,4 Tỷ/m2
Giải Phóng, Trường Thi Thành Phố Nam Định Nam Định 22/03/2020
1,45 Tỷ/m2
KT: 5 x 16 m
1,45 Tỷ/m2
Ngô Qúy Duật, Mỹ Xá Thành Phố Nam Định Nam Định 22/03/2020
26,56 tr/m2
KT: 5 x 18 m
26,56 tr/m2
Đường Số 8, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 20/03/2020
24,71 tr/m2
KT: 4,5 x 19 m
24,71 tr/m2
Đường Số 3, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 20/03/2020
30 tr/m2
KT: 10 x 25 m
30 tr/m2
Đường Số 6, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 20/03/2020
19 tr/m2
KT: 5 x 24 m
19 tr/m2
Đường Số 49, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 20/03/2020
28,75 tr/m2
KT: 5 x 16 m
28,75 tr/m2
D4, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 17/03/2020
28,75 tr/m2
KT: 5 x 16 m
28,75 tr/m2
D6, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 17/03/2020
1,45 Tỷ/m2
KT: 5 x 16 m
1,45 Tỷ/m2
Ngô Qúy Duật, Trường Thi Thành Phố Nam Định Nam Định 17/03/2020
139,29 tr/m2
KT: 5 x 72,5 m
139,29 tr/m2
Vũ Ninh, Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh 17/03/2020
19 tr/m2
KT: 5 x 24 m
19 tr/m2
Đường Số 49, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 16/03/2020
26,57 tr/m2
KT: 4,5 x 23 m
26,57 tr/m2
Phạm Văn Nhờ, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 16/03/2020
23,68 tr/m2
KT: 5 x 17.75 m
23,68 tr/m2
Đường Số 4, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 16/03/2020
24,8 tr/m2
KT: 5 x 17.75 m
24,8 tr/m2
Đường Số 4, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 15/03/2020
24,56 tr/m2
KT: 4,5 x 19 m
24,56 tr/m2
Đường Số 3, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 14/03/2020
25,56 tr/m2
KT: 5 x 18 m
25,56 tr/m2
Đường Số 8, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 14/03/2020
32,1 tr/m2
KT: 4,5 x 18 m
32,1 tr/m2
B11, Hưng Phú Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
22 tr/m2
KT: 5 x 20 m
22 tr/m2
B11, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
20,99 tr/m2
KT: 4,5 x 18 m
20,99 tr/m2
B6, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
29,38 tr/m2
KT: 5 x 16 m
29,38 tr/m2
D4, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
20,8 tr/m2
KT: 10 x 25 m
20,8 tr/m2
Đường Số 28, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
25,84 tr/m2
KT: 5 x 17.75 m
25,84 tr/m2
Đường Số 8, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
40,79 tr/m2
KT: 4 x 19 m
40,79 tr/m2
Đường Số 9, An Khánh Quận Ninh Kiều Cần Thơ 13/03/2020
26,75 tr/m2
KT: 5.27 x 24 m
26,75 tr/m2
Đường Số 9, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
20 tr/m2
KT: 5 x 24 m
20 tr/m2
Đường Số 9, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
25,63 tr/m2
KT: 10 x 16 m
25,63 tr/m2
D3, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
45 tr/m2
KT: 5 x 16 m
45 tr/m2
D3, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 13/03/2020
34,23 tr/m2
KT: 3,5 x 15 m
34,23 tr/m2
Đường Số 3, Đống Đa Thành Phố Quy Nhơn Bình Định 13/03/2020
20 tr/m2
KT: 5 x 24 m
20 tr/m2
Đường Số 3, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 12/03/2020
26,17 tr/m2
KT: 5 x 24 m
26,17 tr/m2
Đường Số 9, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 12/03/2020
2,7 Tỷ/m2
KT: 5 x 24,5 m
2,7 Tỷ/m2
Đường Số 31, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 12/03/2020
21,52 tr/m2
KT: 5 x 25 m
21,52 tr/m2
Đường Số 28, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 12/03/2020
25,56 tr/m2
KT: 5 x 18 m
25,56 tr/m2
Đường Số 8, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 12/03/2020
21,5 tr/m2
KT: 5 x 24 m
21,5 tr/m2
A1, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 11/03/2020
49 tr/m2
KT: 8 x 17 m
49 tr/m2
Bưng ông Thòan, P. Phú Hữu Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh 11/03/2020
21,52 tr/m2
KT: 5 x 25 m
21,52 tr/m2
Đường Số 28, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 10/03/2020
28,13 tr/m2
KT: 5 x 16 m
28,13 tr/m2
D4, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 10/03/2020
23,5 tr/m2
KT: 5 x 20 m
23,5 tr/m2
Đường Số 10, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 10/03/2020
30,46 tr/m2
KT: 12.26 x 20 m
30,46 tr/m2
Trần Văn Sắc, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 10/03/2020
33 tr/m2
KT: 5 x 20 m
33 tr/m2
A2, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 10/03/2020
24,71 tr/m2
KT: 5 x 17 m
24,71 tr/m2
D15, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 10/03/2020
49 tr/m2
KT: 7.5 x 17 m
49 tr/m2
Bưng ông Thòan, P. Phú Hữu Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh 09/03/2020
19,42 tr/m2
KT: 4.5 x 23 m
19,42 tr/m2
Đường Số 10, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 06/03/2020
24,71 tr/m2
KT: 5 x 17 m
24,71 tr/m2
D15, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 06/03/2020
27,53 tr/m2
KT: 5 x 17.75 m
27,53 tr/m2
Đường Số 8, Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 06/03/2020
5,84 tr/m2
KT: 5 x 10.2 m
5,84 tr/m2
Lý Nhân Tông, Đông Thọ Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 05/03/2020
27 tr/m2
KT: 12,5 x 16 m
27 tr/m2
Hưng Thạnh Quận Cái Răng Cần Thơ 04/03/2020
24,46 tr/m2
KT: 4,5 x 20,5 m
24,46 tr/m2
Đường Số 4, An Bình Quận Ninh Kiều Cần Thơ 04/03/2020
27,69 tr/m2
KT: 6,5 x 20 m
27,69 tr/m2
Bùi Quang Trinh, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 04/03/2020
19,58 tr/m2
KT: 5 x 24 m
19,58 tr/m2
Đường Số 49, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 04/03/2020
22,22 tr/m2
KT: 4,5 x 23 m
22,22 tr/m2
Đường Số 9, Phú Thứ Quận Cái Răng Cần Thơ 02/03/2020
24,46 tr/m2
KT: 9 x 20.5 m
24,46 tr/m2
Đường Số 4, An Bình Quận Ninh Kiều Cần Thơ 02/03/2020
Tìm theo địa phương
Miền namMiền bắcMiền trung

Phong thủy nhà đất