Tìm kiếmTìm theo bản đồ
Tìm kiếm nâng cao

Nhà đất Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tổng số 1 - 1 trang của 25 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất ưu tiên Nhà đất tại Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

90 tr/th
06-07KT: 40 x 100 m
Bản đồ
Hùng Vương, Hội HợpThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc

Nhà đất mới nhất Nhà đất tại Thành Phố Vĩnh Yên

35 ng/th
06-07KT: 20 x 50 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
35 ng/th
06-07KT: 25 x 100 m
Bản đồ
Mậu Lâm, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
35 ng/th
06-07KT: 20 x 50 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
5,04 tr/m2
06-07KT: 6,4 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
1,61 tr/m2
06-07KT: 20 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
7 tr/m2
05-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
683 tr
03-07KT: 10 x 20 m
Bản đồ
Đinh Tiên Hoàng, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,83 tr/m2
03-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Đinh Tiên Hoàng, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,83 tr/m2
03-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
7 tr/m2
03-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 18 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Tất Thành, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Quốc Lộ 2A, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Quốc Lộ 2A, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Quốc Lộ 2A, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,4 tr/m2
02-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Quốc Lộ 2A, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
4 tr/m2
02-07KT: 6 x 18 m
Bản đồ
Đông Phú 2, Đồng TâmThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,83 tr/m2
01-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Đinh Tiên Hoàng, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc

Tham khảo Nhà đất tại Thành Phố Vĩnh Yên

35 ng/th
06-07KT: 20 x 50 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
35 ng/th
06-07KT: 25 x 100 m
Bản đồ
Mậu Lâm, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
35 ng/th
06-07KT: 20 x 50 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
5,04 tr/m2
06-07KT: 6,4 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
1,61 tr/m2
06-07KT: 20 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
7 tr/m2
05-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
683 tr
03-07KT: 10 x 20 m
Bản đồ
Đinh Tiên Hoàng, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,83 tr/m2
03-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Đinh Tiên Hoàng, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
6,83 tr/m2
03-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc
7 tr/m2
03-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Khai Quang, Khai QuangThành Phố Vĩnh YênVĩnh Phúc