Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

Tổng số 1 - 963 trang của 19,251 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt: Nhà đất tại Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

6,8 tr/m2
25-05KT: 5 x 22 m
Bản đồ
Châu Văn Lồng, Long Bình TânThành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Nhà đất ưu tiên: Nhà đất tại Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

6,8 tr/m2
25-05KT: 5 x 22 m
Bản đồ
Châu Văn Lồng, Long Bình TânThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
260 ng/m2
25-05KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Huỳnh Văn Nghệ, Bửu LongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
2,72 tr/m2
25-05KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Đồng Khởi, Tân PhongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
2,63 tr/m2
25-05KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Dt768, Bửu LongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Nhà đất mới nhất: Nhà đất tại Thành Phố Biên Hòa

1,15 tr/m2
25-05KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Suối Mơ, Trảng DàiThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
295 tr
25-05KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Suối Mơ, Trảng DàiThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
285 tr
25-05KT: 5 x 16 m
Bản đồ
Trảng Dài, Trảng DàiThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,7 Tỷ
25-05KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn ái Quốc, Bửu LongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
37 Tỷ
25-05KT: 50 x 30 m
Bản đồ
Phan Trung, Tân MaiThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
23 Tỷ
25-05KT: 19 x 30.5 m
Bản đồ
Nguyễn ái Quốc, Tân PhongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
11,77 tr/m2
25-05KT: 3.9 x 11.4 m
Bản đồ
Nguyễn ái Quốc, Bửu LongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
7,5 Tỷ
25-05KT: 8.4 x 14.3 m
Bản đồ
30 Tháng 4, Tân BienThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
2,95 Tỷ
25-05KT: 3.5 x 42 m
Bản đồ
Nguyễn ái Quốc, Tân BienThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
5 tr/m2
25-05KT: 6 x 20 m
Bản đồ
Đồng Khởi, Trảng DàiThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,5 tr/m2
25-05KT: 20 x 131 m
Bản đồ
Đỗ Văn Thi, Hiệp HòaThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,05 Tỷ
25-05KT: 4.4 x 22 m
Bản đồ
Phạm Văn Thuận, Tân MaiThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
6,67 tr/m2
25-05KT: 9 x 30 m
Bản đồ
Lương Văn Nho, Tân PhongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,35 Tỷ
25-05KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn ái Quốc, Tân PhongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,1 Tỷ
25-05KT: 4.2 x 23 m
Bản đồ
Lương Văn Nho, Tân PhongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,8 Tỷ
25-05KT: 8 x 25 m
Bản đồ
Trương Định, Tân MaiThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
8 Tỷ
25-05KT: 7 x 112 m
Bản đồ
Nguyễn Tri Phương, Bửu HòaThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,5 Tỷ
25-05KT: 8 x 20 m
Bản đồ
Lương Văn Nho, Tân PhongThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
1,25 Tỷ
25-05KT: 8.5 x 37 m
Bản đồ
Bùi Hữu Nghĩa, Bửu HòaThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
2,8 Tỷ
25-05KT: 23 x 30 m
Bản đồ
Bùi Hữu Nghĩa, Bửu HòaThành Phố Biên Hòa Đồng Nai
Khu dân cư tại Thành Phố Biên Hòa
Phường xã tại Thành Phố Biên Hòa
Nhà đất tại Đồng Nai
Nhà đất Thành Phố Biên Hòa
Các loại nhà đất khác tại Thành Phố Biên Hòa
Xem Nhà đất tại các quận huyện khác Đồng Nai