Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Quảng Ninh

Tổng số 1 - 120 trang của 2,400 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất mới nhất tại Quảng Ninh

7,64 tr/m2
24-09KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Hà Khánh, Hà KhánhThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
8,57 tr/m2
24-09KT: 4.2 x 10 m
Bản đồ
Cao Xanh, Cao XanhThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
12 tr/m2
24-09KT: 8 x 30 m
Bản đồ
Đường Số 18, Bãi CháyThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
12 tr/m2
24-09KT: 10 x 20 m
Bản đồ
Đường Số 18, Bãi CháyThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
8,06 tr/m2
24-09KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Bãi Muối, Cao XanhThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
11,5 tr/m2
24-09KT: 6 x 15 m
Bản đồ
Cao Xanh, Cao XanhThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
8,5 tr/m2
24-09KT: 8 x 25 m
Bản đồ
Hà Khánh A, Cao XanhThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
870 tr/m2
24-09KT: 6 x 15 m
Bản đồ
Hà Khánh A, Cao XanhThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
470 tr/m2
24-09KT: 5 x 14 m
Bản đồ
Cao Thắng, Cao ThắngThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
49,5 tr/m2
24-09KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Cột 3, Hồng HảiThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
19,5 tr/m2
24-09KT: 12 x 18 m
Bản đồ
Cột 5, Hồng HảiThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
14 tr/m2
24-09KT: 5.5 x 20 m
Bản đồ
Ao Cá, Bãi CháyThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
5,2 Tỷ
24-09KT: 6 x 14.5 m
Bản đồ
âu Tầu, Bãi CháyThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
12,5 tr/m2
24-09KT: 15 x 20 m
Bản đồ
Cột 3, Hồng HảiThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
10 tr/m2
24-09KT: 4,5 x 15 m
Bản đồ
Hà Khánh A, Cao XanhThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
16 tr/m2
24-09KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Bãi Cháy, Bãi CháyThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
12,5 tr/m2
24-09KT: 15 x 20 m
Bản đồ
Cột 3, Hồng HảiThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
21,5 tr/m2
24-09KT: 5.5 x 15 m
Bản đồ
Yết Kiêu, Yết KiêuThành Phố Hạ LongQuảng Ninh
25 tr/m2
24-09KT: 5 x 24 m
Bản đồ
Cột 8, Hồng HàThành Phố Hạ LongQuảng Ninh