Tìm kiếmTìm theo bản đồ
Tìm kiếm nâng cao

Nhà đất Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tổng số 1 - 51 trang của 1,024 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất ưu tiên Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

4,22 tr/m2
06-07KT: 5 x 19 m
Bản đồ
Nam Trân, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7,59 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Hòa Minh 10, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng

Nhà đất mới nhất Nhà đất tại Quận Liên Chiểu

6,8 tr/m2
06-07KT: 5 x 50 m
Bản đồ
Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Khánh BắcQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Bàu Mạc 9, Hòa Hiệp BắcQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,78 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Kdc Trung Nghĩa, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,33 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
4 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
4 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Nam Trân, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Trung Nghĩa, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
500 tr
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Lê Tự Nhất Thống, Hòa Hiệp NamQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7,2 tr/m2
06-07KT: 5 x 25 m
Bản đồ
Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh NamQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
9,69 tr/m2
06-07KT: 8,8 x 20 m
Bản đồ
Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh NamQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
1 tr/m2
06-07KT: 5 x 25 m
Bản đồ
Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh NamQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
4,07 tr/m2
06-07KT: 4 x 17,5 m
Bản đồ
Tô Hiệu, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng

Tham khảo Nhà đất tại Quận Liên Chiểu

6,8 tr/m2
06-07KT: 5 x 50 m
Bản đồ
Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Khánh BắcQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Bàu Mạc 9, Hòa Hiệp BắcQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
7 tr/m2
06-07KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,78 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Kdc Trung Nghĩa, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,33 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
4 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng
8,5 tr/m2
06-07KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Tôn Đức Thắng, Hòa MinhQuận Liên ChiểuĐà Nẵng