Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 316 trang của 6,320 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

14,5 tr/m2
30-11DT : 60 m2Bản đồ
Chung Cư Khang GiaQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất nổi bật tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

5,3 Tỷ
30-11KT: 4.2 x 28 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
15,5 Tỷ
30-11KT: 8 x 16 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất ưu tiên tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

9,3 Tỷ
30-11KT: 5,1 x 30 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
30-11KT: 3,8 x 25 m
Bản đồ
P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,9 Tỷ
30-11KT: 7 x 14 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
30-11KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,6 Tỷ
30-11KT: 25 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,9 Tỷ
30-11KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
30-11KT: 5 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 9, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
30-11KT: 10.5 x 30 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
7,6 Tỷ
30-11KT: 7 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
6,9 Tỷ
30-11KT: 8 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,7 Tỷ
30-11KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
18 Tỷ
30-11KT: 12 x 35 m
Bản đồ
P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,95 Tỷ
30-11KT: 5,2 x 18 m
Bản đồ
Nguyễn Huy Điển, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
40 tr/m2
30-11KT: 40 x 50 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
30-11KT: 3.8 x 25 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 13Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,2 Tỷ
30-11KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Đường Số 2, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
30-11KT: 6 x 16 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất tại Quận Gò Vấp

1,7 Tỷ
30-11KT: 5 x 14 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,5 Tỷ
30-11KT: 4 x 22 m
Bản đồ
Đường Số 13, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
30-11KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Đường Số 14, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,5 Tỷ
30-11KT: 4 x 19 m
Bản đồ
Đường 20, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1 Tỷ
30-11KT: 8 x 5 m
Bản đồ
Phan Văn Trị, P. 10Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,6 Tỷ
30-11KT: 4 x 16 m
Bản đồ
Đường Số 5, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,2 Tỷ
30-11KT: 4.2 x 16 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
30-11KT: 4.5 x 21 m
Bản đồ
Nguyễn Kiệm, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9,5 Tỷ
30-11KT: 4.6 x 20 m
Bản đồ
Quang Trung, Phường 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,55 Tỷ
30-11KT: 5.8 x 28 m
Bản đồ
Đường Số 20, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
8,3 Tỷ
30-11KT: 6 x 22 m
Bản đồ
Phan Văn Trị, P. 10Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
27,54 tr/m2
30-11DT : 69 m2Bản đồ
Samland AirportQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
27,54 tr/m2
30-11DT : 69 m2Bản đồ
Samland AirportQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
27,54 tr/m2
30-11DT : 69 m2Bản đồ
Samland AirportQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
27,54 tr/m2
30-11DT : 69 m2Bản đồ
Samland AirportQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
23,19 tr/m2
30-11DT : 69 m2Bản đồ
Samland AirportQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
22,54 tr/m2
30-11DT : 71 m2Bản đồ
Samland AirportQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,36 Tỷ
30-11KT: 7 x 7 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,25 Tỷ
30-11KT: 3.2 x 11 m
Bản đồ
Thống Nhất, Phường 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận Gò Vấp
Phường xã tại Quận Gò Vấp
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh