Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 316 trang của 6,327 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

14,5 tr/m2
01-12DT : 60 m2Bản đồ
Chung Cư Khang GiaQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất nổi bật tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

5,3 Tỷ
01-12KT: 4.2 x 28 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
15,5 Tỷ
01-12KT: 8 x 16 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất ưu tiên tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

1,9 Tỷ
01-12KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,6 Tỷ
01-12KT: 25 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
01-12KT: 3,8 x 25 m
Bản đồ
P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
18 Tỷ
01-12KT: 12 x 35 m
Bản đồ
P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,95 Tỷ
01-12KT: 5,2 x 18 m
Bản đồ
Nguyễn Huy Điển, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
6,9 Tỷ
01-12KT: 8 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,9 Tỷ
01-12KT: 7 x 14 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,7 Tỷ
01-12KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
01-12KT: 10.5 x 30 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
01-12KT: 5 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 9, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9,3 Tỷ
01-12KT: 5,1 x 30 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
01-12KT: 6 x 16 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
40 tr/m2
01-12KT: 40 x 50 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
7,6 Tỷ
01-12KT: 7 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,7 Tỷ
01-12KT: 4 x 19 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,2 Tỷ
01-12KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Đường Số 2, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất tại Quận Gò Vấp

80 tr/th
01-12KT: 8 x 23 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 4Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
60 tr/th
01-12KT: 12.5 x 8 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
80 tr/th
01-12KT: 9 x 50 m
Bản đồ
Phạm Văn Đồng, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
150 tr/th
01-12KT: 12 x 35 m
Bản đồ
Quang Trung, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
01-12KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận Gò Vấp
Phường xã tại Quận Gò Vấp
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh