Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 432 trang của 8,633 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

7,6 Tỷ
30-04KT: 7 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất nổi bật tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

1,4 tr/th
30-04KT: 6 x 5 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
8,5 Tỷ
30-04KT: 4.5 x 30 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
30-04KT: 4,5 x 35 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
15,5 Tỷ
30-04KT: 8 x 16 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
30-04KT: 6 x 16 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất ưu tiên tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

3,4 Tỷ
30-04KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 1, P. 13Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,3 Tỷ
30-04KT: 4.2 x 28 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,7 Tỷ
30-04KT: 4.75 x 13 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 14Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
18 Tỷ
30-04KT: 12 x 35 m
Bản đồ
P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9,3 Tỷ
30-04KT: 5,1 x 30 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
30-04KT: 5 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 9, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,9 Tỷ
30-04KT: 7 x 14 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
30-04KT: 10.5 x 30 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất tại Quận Gò Vấp

6,9 Tỷ
29-04KT: 4 x 33 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
14,8 Tỷ
29-04KT: 10 x 23 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,2 Tỷ
29-04KT: 4,5 x 21 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
7,7 Tỷ
29-04KT: 7,5 x 15 m
Bản đồ
Đường Số 2, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ/m2
29-04KT: 4,2 x 18,2 m
Bản đồ
Đường Số 30, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,4 Tỷ
29-04KT: 5 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 3, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
36,47 tr/m2
29-04KT: 5 x 16,5 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4 Tỷ
29-04KT: 6,50 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Công, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,9 Tỷ
29-04KT: 8 x 16 m
Bản đồ
Quang Trung, P. 10Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,9 Tỷ
29-04KT: 4,5 x 17 m
Bản đồ
Lê Thị Hồng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,65 Tỷ
29-04KT: 4,1 x 24 m
Bản đồ
Đường Số 27, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
29-04KT: 4.2 x 30 m
Bản đồ
Phan Văn Trị, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,2 Tỷ
29-04KT: 7 x 15 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
13,7 Tỷ
29-04KT: 10 x 26 m
Bản đồ
Lê Lợi, P. 4Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,5 Tỷ
29-04KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3 Tỷ
29-04KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Đường Số 28, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,25 Tỷ
29-04KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Đường Số 28, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2 Tỷ/m2
29-04KT: 4 x 14,5 m
Bản đồ
Đường Số 27, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,3 Tỷ/m2
29-04KT: 4 x 18,5 m
Bản đồ
Đường Số 30, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,5 Tỷ
29-04KT: 3,5 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 10, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận Gò Vấp
Phường xã tại Quận Gò Vấp
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh