Tìm kiếmTìm theo bản đồ
Tìm kiếm nâng cao

Nhà đất Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 130 trang của 2,600 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt Nhà đất tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

3,5 Tỷ
05-07KT: 3.8 x 25 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 13Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất nổi bật Nhà đất tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

2,65 Tỷ
05-07KT: 4.2 x 17 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,1 Tỷ
05-07KT: 7 x 19 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,8 Tỷ
05-07KT: 4.2 x 20 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,1 Tỷ
05-07KT: 4 x 16 m
Bản đồ
Phạm Văn Bạch, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,95 Tỷ
05-07KT: 5,2 x 18 m
Bản đồ
Nguyễn Huy Điển, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,8 Tỷ
05-07KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 2, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất ưu tiên Nhà đất tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

6,9 Tỷ
05-07KT: 8 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,8 Tỷ
05-07KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 2, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
18 Tỷ
05-07KT: 12 x 35 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,7 Tỷ
05-07KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 4Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,8 Tỷ
05-07KT: 4 x 22 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,7 Tỷ
05-07KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
20,31 tr/m2
05-07KT: 4 x 16 m
Bản đồ
Phạm Văn Chiêu, P. 14Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,6 Tỷ
05-07KT: 25 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,2 Tỷ
05-07KT: 10 x 20 m
Bản đồ
Cây Trâm, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,4 Tỷ
05-07KT: 4.5 x 25 m
Bản đồ
Quang Trung, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
05-07KT: 6 x 16 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
05-07KT: 3,8 x 25 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
05-07KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
05-07KT: 5 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 9, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5 Tỷ
05-07KT: 8.5 x 17 m
Bản đồ
Quang Trung, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất Nhà đất tại Quận Gò Vấp

35 tr/m2
05-07KT: 5,1 x 14,7 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,55 Tỷ
05-07KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,3 Tỷ
05-07KT: 4 x 8 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,55 Tỷ
05-07KT: 4.4 x 28 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,5 Tỷ
05-07KT: 4 x 14 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,3 Tỷ
05-07KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,15 Tỷ
05-07KT: 3 x 20 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
750 tr
05-07KT: 4,3 x 8,5 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,7 Tỷ
05-07KT: 4 x 28 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
430 tr
05-07KT: 3 x 5 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,7 Tỷ
05-07KT: 4,5 x 15 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
750 tr
05-07KT: 2,7 x 14 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
750 tr
05-07KT: 3,2 x 11 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
430 tr
05-07KT: 3 x 5 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3 tr/th
05-07KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4 Tỷ
05-07KT: 3,7 x 20 m
Bản đồ
Lê Hoàng Phái, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,5 Tỷ
05-07KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
6 tr/th
05-07KT: 4 x 19 m
Bản đồ
Đường Số 28, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 tr/th
05-07KT: 4 x 10 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
05-07KT: 4,7 x 29 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Tham khảo Nhà đất tại Quận Gò Vấp

35 tr/m2
05-07KT: 5,1 x 14,7 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,55 Tỷ
05-07KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,3 Tỷ
05-07KT: 4 x 8 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,55 Tỷ
05-07KT: 4.4 x 28 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,5 Tỷ
05-07KT: 4 x 14 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,3 Tỷ
05-07KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,15 Tỷ
05-07KT: 3 x 20 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
750 tr
05-07KT: 4,3 x 8,5 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,7 Tỷ
05-07KT: 4 x 28 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
430 tr
05-07KT: 3 x 5 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận Gò Vấp
Phường xã tại Quận Gò Vấp
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh
Nhà đất Quận Gò Vấp
Các loại nhà đất khác tại Quận Gò Vấp
Xem Nhà đất tại các quận huyện khác Tp. Hồ Chí Minh