Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 312 trang của 6,249 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất đặc biệt tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

14,5 tr/m2
27-11DT : 60 m2Bản đồ
Chung Cư Khang GiaQuận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất nổi bật tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

15,5 Tỷ
27-11KT: 8 x 16 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,3 Tỷ
27-11KT: 4.2 x 28 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất ưu tiên tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

5,7 Tỷ
27-11KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,9 Tỷ
27-11KT: 7 x 14 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Lượng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
40 tr/m2
27-11KT: 40 x 50 m
Bản đồ
Dương Quảng Hàm, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
27-11KT: 6 x 16 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,2 Tỷ
27-11KT: 4 x 28 m
Bản đồ
Đường Số 27, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,6 Tỷ
27-11KT: 25 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
7,6 Tỷ
27-11KT: 7 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Thái Sơn, P. 3Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
27-11KT: 3.8 x 25 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 13Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
6,9 Tỷ
27-11KT: 8 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
27-11KT: 10.5 x 30 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9,3 Tỷ
27-11KT: 5,1 x 30 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,7 Tỷ
27-11KT: 4,2 x 13 m
Bản đồ
Đường Số 28, P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
9 Tỷ
27-11KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,2 Tỷ
27-11KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Đường Số 2, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
27-11KT: 5 x 17 m
Bản đồ
Đường Số 9, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
18 Tỷ
27-11KT: 12 x 35 m
Bản đồ
P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,95 Tỷ
27-11KT: 5,2 x 18 m
Bản đồ
Nguyễn Huy Điển, P. 7Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,9 Tỷ
27-11KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Phan Huy ích, P. 12Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
27-11KT: 3,8 x 25 m
Bản đồ
P. 6Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất tại Quận Gò Vấp

4,1 Tỷ
27-11KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Lê Thị Hồng, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,78 Tỷ
26-11KT: 4.3 x 14 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,95 Tỷ
26-11KT: 4 x 15.2 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,95 Tỷ
26-11KT: 4 x 15.5 m
Bản đồ
Nguyễn Oanh, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,85 Tỷ
26-11KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 11Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
880 tr
26-11KT: 3 x 8 m
Bản đồ
Đường Số 2, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,58 Tỷ
26-11KT: 3.2 x 12 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 17Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,45 Tỷ
26-11KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,68 Tỷ
26-11KT: 4.1 x 12 m
Bản đồ
Cây Trâm, P. 9Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,58 Tỷ
26-11KT: 3.6 x 12 m
Bản đồ
Đường Số 3, P. 11Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,35 Tỷ
26-11KT: 3.1 x 11 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,75 Tỷ
26-11KT: 4 x 12 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 16Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,8 Tỷ
26-11KT: 4.1 x 11 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 11Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
2,35 Tỷ
26-11KT: 7 x 8 m
Bản đồ
Lê Đức Thọ, P. 15Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
8 Tỷ
26-11KT: 5.8 x 23 m
Bản đồ
Phan Văn Trị, P. 10Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,75 Tỷ
26-11KT: 4 x 14 m
Bản đồ
Đường Số 17, P. 5Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
3,8 Tỷ
26-11KT: 6 x 19 m
Bản đồ
Quang Trung, P. 10Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
10 tr/th
26-11KT: 4.2 x 12 m
Bản đồ
Phan Văn Trị, P. 10Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
5,5 tr/th
26-11KT: 3.5 x 12 m
Bản đồ
Lê Văn Thọ, P. 11Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
1,2 tr/th
26-11KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Thống Nhất, P. 11Quận Gò VấpTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận Gò Vấp
Phường xã tại Quận Gò Vấp
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh