Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 371 trang của 7,428 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất ưu tiên tại Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

4,9 Tỷ
08-10KT: 4 x 17 m
Bản đồ
Nơ Trang Long, P. 13Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất tại Quận Bình Thạnh

3,3 Tỷ
08-10KT: 3.95 x 14 m
Bản đồ
Bùi Đình Túy, P. 24Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,55 Tỷ
08-10KT: 3.5 x 11 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Đậu, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,3 Tỷ
08-10KT: 3.95 x 14 m
Bản đồ
Bùi Đình Túy, P. 24Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,55 Tỷ
08-10KT: 3.5 x 11 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Đậu, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,3 Tỷ
08-10KT: 3.95 x 14 m
Bản đồ
Bùi Đình Túy, P. 24Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,55 Tỷ
08-10KT: 3.5 x 11 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Đậu, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,6 Tỷ
08-10KT: 3.7 x 19.5 m
Bản đồ
Chu Văn An, P. 12Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,7 Tỷ
08-10KT: 4.9 x 13 m
Bản đồ
Hoàng Hoa Thám, P. 6Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
1,64 Tỷ
08-10KT: 3 x 8 m
Bản đồ
Bùi Đình Túy, P. 12Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
08-10KT: 4,54 x 8 m
Bản đồ
Lê Quang Định, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
1,35 Tỷ
08-10KT: 3.2 x 7.4 m
Bản đồ
Bùi Đình Túy, P. 12Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
08-10KT: 4.54 x 8 m
Bản đồ
Lê Quang Định, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,3 Tỷ
08-10KT: 3.95 x 14 m
Bản đồ
Bùi Đình Túy, P. 24Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
2,85 Tỷ
08-10KT: 5 x 12 m
Bản đồ
Nguyễn Xí, P. 13Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
08-10KT: 4.5 x 8 m
Bản đồ
Lê Quang Định, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
2,85 Tỷ
08-10KT: 5 x 12 m
Bản đồ
Nguyễn Xí, P. 13Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
08-10KT: 4.5 x 8 m
Bản đồ
Lê Quang Định, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,3 Tỷ
08-10KT: 3.95 x 14 m
Bản đồ
Bùi Đình Túy, P. 24Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
3,6 Tỷ
08-10KT: 3.7 x 19.5 m
Bản đồ
Chu Văn An, P. 12Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
2,45 Tỷ
08-10KT: 7 x 7 m
Bản đồ
Lê Quang Định, P. 11Quận Bình ThạnhTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận Bình Thạnh
Phường xã tại Quận Bình Thạnh
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh