Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 1403 trang của 28,054 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất ưu tiên Nhà đất tại Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

960 tr
01-07KT: 4 x 13,5 m
Bản đồ
Bưng ông Thòan, P. Phú HữuQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
10,34 tr/m2
01-07KT: 4 x 29 m
Bản đồ
Nguyễn Duy Trinh, P. Long TrườngQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
5,86 tr/m2
01-07KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Lò Lu, P. Trường ThạnhQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
7,08 tr/m2
01-07KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Xiển, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
5,77 tr/m2
01-07KT: 4 x 26 m
Bản đồ
Nguyễn Duy Trinh, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
10,59 tr/m2
01-07KT: 5 x 13,6 m
Bản đồ
Lê Văn Việt, P. Tân PhúQuận 9Tp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất Nhà đất tại Quận 9

6,5 tr/m2
01-07KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6,5 tr/m2
01-07KT: 4 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
5,5 tr/m2
01-07KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6 tr/m2
01-07KT: 8 x 26 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
700 tr
01-07KT: 4 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
350 tr
01-07KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Lê Văn Việt, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
360 tr
01-07KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
380 tr
01-07KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
720 tr
01-07KT: 4 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
400 tr
01-07KT: 4 x 29 m
Bản đồ
Lê Văn Việt, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
400 tr
01-07KT: 4 x 27 m
Bản đồ
Lê Văn Việt, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6,5 tr/m2
01-07KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6,5 tr
01-07KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Lê Văn Việt, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
400 tr
01-07KT: 4 x 25 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
400 tr
01-07KT: 4 x 14 m
Bản đồ
Lê Văn Việt, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6,5 tr/m2
01-07KT: 4 x 13 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6,5 tr/m2
01-07KT: 4 x 29 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6 tr/m2
01-07KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
370 tr
01-07KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Việt, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
6 tr/m2
01-07KT: 4 x 29 m
Bản đồ
Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh MỹQuận 9Tp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận 9
Phường xã tại Quận 9
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh
Nhà đất Quận 9
Các loại nhà đất khác tại Quận 9
Xem Nhà đất tại các quận huyện khác Tp. Hồ Chí Minh