Tìm kiếmTìm theo bản đồ
Tìm kiếm nâng cao

Nhà đất Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 368 trang của 7,364 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất nổi bật Nhà đất tại Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

4,5 Tỷ
05-07KT: 4 x 10 m
Bản đồ
Vườn Chuối, P. 4Quận 3Tp. Hồ Chí Minh

Nhà đất ưu tiên Nhà đất tại Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

5,2 Tỷ
05-07KT: 3 x 10 m
Bản đồ
Bàn Cờ, P. 3Quận 3Tp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất Nhà đất tại Quận 3

22,8 Tỷ
05-07KT: 9.5 x 20 m
Bản đồ
Trương Định, P. 6Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
45 Tỷ
05-07KT: 15 x 23 m
Bản đồ
Lý Chính Thắng, P. 8Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
19 Tỷ
05-07KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Trần Quốc Toản, P. 7Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
22 Tỷ
05-07KT: 9.3 x 20 m
Bản đồ
Võ Thị Sáu, P. 6Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
80 Tỷ
05-07KT: 23 x 18 m
Bản đồ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 3Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
49 Tỷ
05-07KT: 10 x 20 m
Bản đồ
Võ Văn Tần, P. 3Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
13 Tỷ
05-07KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Vườn Chuối, P. 4Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
75 Tỷ
05-07KT: 10 x 26 m
Bản đồ
Nguyễn Thiện Thuật, P. 6Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
05-07KT: 4.8 x 16 m
Bản đồ
Trần Quang Diệu, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
6,3 Tỷ
05-07KT: 4.15 x 22 m
Bản đồ
Lê Văn Sỹ, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
05-07KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Lê Văn Sỹ, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
6,65 Tỷ
05-07KT: 4.15 x 20 m
Bản đồ
Điện Biên Phủ, P. 3Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
7 Tỷ
05-07KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Trường Sa, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
5,8 Tỷ
05-07KT: 4.5 x 12 m
Bản đồ
Trần Quang Diệu, P. 12Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
4,8 Tỷ
05-07KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Lê Văn Sỹ, P. 3Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
6,3 Tỷ
05-07KT: 4.15 x 22 m
Bản đồ
Lê Văn Sỹ, P. 4Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
4,7 Tỷ
05-07KT: 4 x 11 m
Bản đồ
Lê Văn Sỹ, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
6,65 Tỷ
05-07KT: 4.15 x 20 m
Bản đồ
Điện Biên Phủ, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
05-07KT: 4.8 x 16 m
Bản đồ
Trần Quang Diệu, P. 5Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
7 Tỷ
05-07KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Trường Sa, P. 6Quận 3Tp. Hồ Chí Minh

Tham khảo Nhà đất tại Quận 3

22,8 Tỷ
05-07KT: 9.5 x 20 m
Bản đồ
Trương Định, P. 6Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
45 Tỷ
05-07KT: 15 x 23 m
Bản đồ
Lý Chính Thắng, P. 8Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
19 Tỷ
05-07KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Trần Quốc Toản, P. 7Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
22 Tỷ
05-07KT: 9.3 x 20 m
Bản đồ
Võ Thị Sáu, P. 6Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
80 Tỷ
05-07KT: 23 x 18 m
Bản đồ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 3Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
49 Tỷ
05-07KT: 10 x 20 m
Bản đồ
Võ Văn Tần, P. 3Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
13 Tỷ
05-07KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Vườn Chuối, P. 4Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
75 Tỷ
05-07KT: 10 x 26 m
Bản đồ
Nguyễn Thiện Thuật, P. 6Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
5,5 Tỷ
05-07KT: 4.8 x 16 m
Bản đồ
Trần Quang Diệu, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh
6,3 Tỷ
05-07KT: 4.15 x 22 m
Bản đồ
Lê Văn Sỹ, P. 1Quận 3Tp. Hồ Chí Minh