Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Phường Tân Quy,Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 118 trang của 2,366 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất ưu tiên: Nhà đất tại Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

865 tr
21-04KT: 3 x 9 m
Bản đồ
Huỳnh Tấn Phát, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất: Nhà đất tại Phường Tân Quy, Quận 7

51 tr/m2
21-04KT: 4.7 x 33 m
Bản đồ
Lâm Văn Bền, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
4 Tỷ
21-04KT: 4 x 24 m
Bản đồ
Đường Số 36, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
3,3 Tỷ/m2
21-04KT: 6 x 16 m
Bản đồ
Nội Bộ, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
35 tr/m2
21-04KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
6,1 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 77, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 53, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
3,3 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 21, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
4,3 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 11, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
4,5 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 69, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
2,05 Tỷ
21-04KT: 3 x 13 m
Bản đồ
Đường Số 69, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
5,4 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 41, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
2,45 Tỷ
21-04KT: 4 x 16 m
Bản đồ
Đường Số 79, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
1,7 Tỷ
21-04KT: 3.1 x 11 m
Bản đồ
Đường Số 79, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
21-04KT: 3.2 x 15 m
Bản đồ
Mai Văn Vĩnh, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
2,05 Tỷ
21-04KT: 5.5 x 12 m
Bản đồ
Lâm Văn Bền, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
2,3 Tỷ
21-04KT: 4 x 21 m
Bản đồ
Lâm Văn Bền, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
2,6 Tỷ
21-04KT: 4.2 x 12 m
Bản đồ
Đường Số 15, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
3,5 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 49, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
5,3 Tỷ
21-04KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Đường Số 47, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
5,9 Tỷ
21-04KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Đường Số 77, P. Tân QuyQuận 7 Tp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Quận 7
Phường xã tại Quận 7
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh
Nhà đất Quận 7
Các loại nhà đất khác tại Quận 7
Xem Nhà đất tại các quận huyện khác Tp. Hồ Chí Minh