Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 503 trang của 10,056 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất ưu tiên tại Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

1,05 Tỷ
11-02KT: 3 x 13,5 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, Phước KiểnHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
1,05 Tỷ
11-02KT: 3 x 14 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất tại Huyện Nhà Bè

15 tr/m2
11-02KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15 tr/m2
11-02KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
20,74 tr/m2
11-02KT: 6,5 x 21 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15 tr/m2
11-02KT: 6 x 25 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
21,97 tr/m2
11-02KT: 13 x 16 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15 tr/m2
11-02KT: 6,5 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15 tr/m2
11-02KT: 6 x 25 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, Phước KiểnHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15 tr/th
11-02KT: 8 x 50 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15,5 tr/m2
11-02KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15,6 tr/m2
11-02KT: 6 x 21 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
20 tr/m2
11-02KT: 6,5 x 21 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
22 tr/m2
11-02KT: 13 x 16 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15,5 tr/m2
11-02KT: 6 x 21 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
16,8 tr/m2
11-02KT: 5 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15 tr/m2
11-02KT: 7 x 25 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
16 tr/m2
11-02KT: 6 x 21 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15,5 tr/m2
11-02KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
1,4 Tỷ
11-02KT: 3,4 x 13,5 m
Bản đồ
Phạm Hữu Lầu, Phước KiểnHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
16,67 tr/m2
11-02KT: 5 x 18 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
15,5 tr/m2
11-02KT: 7 x 20 m
Bản đồ
Lê Văn Lương, P. Phước KiểngHuyện Nhà BèTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Huyện Nhà Bè
Phường xã tại Huyện Nhà Bè
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh