Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất C5, Thành Phố Đà Lạt

Tổng số 1 - 65 trang của 1,304 kết quả
Đường phố tại Tp. Đà Lạt
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất mới nhất tại C5, Thành Phố Đà Lạt

29,41 tr/m2
23-06KT: 16 x 21 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
51,39 tr/m2
23-06KT: 12 x 36 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
27,16 tr/m2
23-06KT: 6 x 20 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
15,91 tr/m2
22-06KT: 10 x 26,4 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
2,3 Tỷ
22-06KT: 5,5 x 17 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
30,47 tr/m2
22-06KT: 24 x 50 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
2,15 Tỷ
22-06KT: 4,5 x 19 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
13,09 tr/m2
22-06KT: 10 x 27,5 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
4,95 Tỷ
21-06KT: 5,5 x 26 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
1,99 tr/m2
21-06KT: 12 x 23,5 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
15,43 tr/m2
21-06KT: 12 x 14 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
200 tr
21-06KT: 10 x 13 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
65 Tỷ
21-06KT: 25 x 88 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
4,6 Tỷ
20-06KT: 3.35 x 14 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
14,13 tr/m2
20-06KT: 37 x 36 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
12,79 tr/m2
19-06KT: 8 x 10,75 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
5 tr/m2
19-06KT: 15 x 32 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
1,3 Tỷ
19-06KT: 5 x 10 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
9,15 tr/m2
19-06KT: 10 x 29,5 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
7,04 tr/m2
18-06KT: 13,5 x 46 m
Bản đồ
3 Tháng 2, Đèo Pren#Chung Cu 69 Hung VuongThành Phố Đà LạtLâm Đồng
Khu dân cư tại Thành Phố Đà Lạt
Phường xã tại Thành Phố Đà Lạt
Nhà đất tại Lâm Đồng