Tìm kiếmTìm theo bản đồ

Nhà đất Bà Điểm,Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số 1 - 27 trang của 530 kết quả
Danh sáchHình ảnhBản đồ
Xắp xếp theo:

Nhà đất ưu tiên tại Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

2,98 Tỷ
30-11KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Quốc Lộ 22, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh

Nhà đất mới nhất tại Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

2,5 Tỷ
30-11KT: 4 x 20 m
Bản đồ
Ấp Hậu Lân, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
9,29 tr/m2
30-11KT: 7 x 30 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,8 Tỷ
30-11KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,8 Tỷ
30-11KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,8 Tỷ
30-11KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,8 Tỷ
30-11KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
800 tr
30-11KT: 4 x 14 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,8 Tỷ
30-11KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,8 Tỷ
30-11KT: 8 x 14 m
Bản đồ
Phan Văn Hớn, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
7,3 Tỷ
30-11KT: 12 x 20 m
Bản đồ
Bà Điểm 8, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
10 Tỷ
30-11KT: 10 x 60 m
Bản đồ
Nguyễn Thị Sóc, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
50 tr/th
30-11KT: 30 x 45 m
Bản đồ
Bà Điểm, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
100 tr/th
30-11KT: 50 x 50 m
Bản đồ
Ấp Hưng Lân, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
10,5 tr/m2
30-11KT: 8 x 25 m
Bản đồ
Bà Điểm, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
5,8 Tỷ
30-11KT: 8 x 16 m
Bản đồ
Quốc Lộ 22, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
570 tr
30-11KT: 4 x 15 m
Bản đồ
Bắc Lân, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
580 tr
30-11KT: 4 x 10 m
Bản đồ
Bà Điểm 05, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,67 Tỷ
30-11KT: 6 x 18 m
Bản đồ
Bà Điểm 3, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,5 Tỷ
30-11KT: 4 x 18 m
Bản đồ
Ấp Tiền Lân, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
1,42 Tỷ
30-11KT: 4 x 22 m
Bản đồ
Nguyễn Ảnh Thủ, Bà ĐiểmHuyện Hóc MônTp. Hồ Chí Minh
Khu dân cư tại Huyện Hóc Môn
Phường xã tại Huyện Hóc Môn
Nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh