Bản đồ thông tin quy hoạch tại Huyện Nhà Bè

Thông tin bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo

Thông tin quy hoạch tại Huyện Nhà Bè

1. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bắc Bờ Đăng _ Phú Xuân
2. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư cầu Rạch Dơi - Ấp 4, Xã Nhơn Đức
3. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Dọc Trục Bắc Nam
4. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nhơn Đức
5. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Tây xã Phước Lộc (ấp 1)
6. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phú Xuân
7. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phước Kiểng
8. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phước Kiểng - Nhơn Đức
9. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phước Lộc
10. Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Xã Long Thới
11. Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm và dân cư Huyện lỵ Nhà Bè
12. Sơ đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

Thông tin quy hoạch tại Tp. Hồ Chí Minh